Zdjęcie z fotoradaru – kto prowadził?

Prowadząc sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowań spotykamy się z różnymi ciekawymi pytaniami padającymi ze strony naszych Klientów. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pojawiające się często pytanie dotyczące fotoradarów: czy mamy obowiązek wskazywać kto prowadził pojazd na zdjęciu z fotoradaru?

Nie ma obowiązku wskazywać kto prowadził pojazd na zdjęciu z fotoradaru. Taki wyrok padł zgodnie z artykułem 96 par. 3 Kodeksu wykroczeń, który przewiduje grzywnę dla tego, kto “wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie”.

Sąd Okręgowy uchylił tym samym wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu, który nałożył na oskarżonego 300 pln grzywny.

Sprawa toczyła się w roku 2011. Właściciel pojazdu nie prowadził samochodu zarejestrowanego przez radar drogowy. Jak to często bywa, samochód przekroczył dozwoloną prędkość i został sfotografowany przez radar. Ze względu na słabą jakość zdjęcia nie było możliwości zidentyfikowania kierowcy, a sąd uznał, że właściciel nie ma obowiązku wskazać kto prowadził pojazd. Jednocześnie Sąd Okręgowy uznał, że właściciel auta nie ma obowiązku prowadzić rejestru osób używających samochód. W tym konkretnym przypadku użytkowników było kilkoro i od zdarzenia minęło około 2 lat.

„Zwolnienie z obowiązku wskazania kierowcy ma zastosowanie szczególnie gdy od zdarzenia minęło trochę czasu, a użytkowników pojazdu jest kilkoro.”

Kolejna okoliczność zwalniająca właściciela auta z obowiązku wskazania kierującego to możliwość odmowy wskazania sprawcy wykroczenia jeśli ten jest małżonkiem lub dzieckiem. Uzasadnienie jest zgodnie z art. 183 par. 1 Kodeksu postępowania karnego, który pozwala świadkowi uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli odpowiedź mogłaby narazić osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Powyższy zapis pozwala świadkowi odmówić zeznań jeśli jego słowa miałyby obciążyć rodzinę.