Wygrana sprawa, kwota odszkodowania wyniosła 10 620 zł.

Zapadnięta jezdnia, uszkodzone felgi i zawieszenie – 10.620 zł odszkodowania

Poszkodowany na skutek wjechania w zapadniętą część jezdni uszkodził w swoim pojeździe dwie felgi oraz części układu zawieszenia. Niezwłocznie zgłosił szkodę do organu odpowiedzialnego za prawidłowe utrzymanie drogi, jednak wobec braku zajęcia stanowiska w sprawie, zwrócił się do nas z prośbą o uzyskanie należnego odszkodowania.

Działając jako pełnomocnik poszkodowanego wykazaliśmy zasadność zgłaszanych roszczeń oraz związek przyczynowo-skutkowy przedmiotowego zdarzenia.
W rezultacie przeprowadzonego procesu likwidacji szkody poszkodowany uzyskał odszkodowanie w wysokości 10.620,00 zł.