Młotek, sąd

Zadośćuczynienie za uraz psychiczny

Zgonie z treścią przepisu z art. 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowany może otrzymać od sprawcy szkody odpowiednią sumę zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W praktyce „rozstrój zdrowia” jest rozumiany szeroko i obejmuje również rozstrój zdrowia psychicznego. Przykładowo, w wyniku kolizji komunikacyjnej kierowca nabiera lęku przed prowadzeniem samochodu. Stan ten może utrzymywać się nawet kilka lat, a zdarza się też, że towarzyszy poszkodowanemu do końca życia. Warunkiem koniecznym jednakże do uzyskania odpowiedniego zadośćuczynienia jest udowodnienie krzywdy psychicznej, a więc przedstawienie dokumentacji z leczenia psychiatrycznego. Sama deklaracja o tym, że odczuwa się negatywne skutki zdarzenia na naszym zdrowiu psychicznym nie wystarczy. Dlatego też, jeżeli poszkodowany dostrzega u siebie niepokojące stany, czy zachowania, powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza specjalisty po poradę.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w jakimkolwiek zdarzeniu losowym życia codziennego i odczuwasz negatywne następstwa na swoim zdrowiu psychicznym, koniecznie zgłoś się do specjalisty, a następnie do CITO po bezpłatną poradę. Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.
#oc #szkoda #szkodanaosobie #szkodaosobowa #wypadek #kolizja #uraz #urazpsychiczny #krzywda #krzywdapsychiczna #ubezpieczenie #polisa #odszkodowanie #zadoscuczynienie #swiadczenieodszkodowawcze #dochodzenieodszkodowan #cito