Wypadki na budowach – raport

Kto najczęściej ulega wypadkom na budowach? Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła raport za rok 2015.

20% poszkodowanych w ubiegłorocznych wypadkach na budowach to ludzie zatrudnieni na innej podstawie niż umowa o pracę. Sprawozdanie inspekcji pracy na temat nadzoru, kontroli i prewencyjnych działań na rzecz eliminowania zagrożeń przy wykonywaniu prac budowlanych podaje, że:

  • wypadkom uległy 124 osoby,
  • 29 z nich poniosło śmierć,
  • 26 doznało ciężkich obrażeń ciała.

Najczęściej wypadkom na budowach ulegają pracownicy o bardzo krótkim stażu pracy:

  • 290 poszkodowanych (58,5 proc. wszystkich) staż pracy poniżej 1 roku,
  • 143 osoby były zatrudnione nie dłużej niż 7 dni.

Inspekcja pracy potwierdziła, że będzie nadal uczyć przedsiębiorców i pracowników, jak budować bez zagrożeń dla zdrowia i życia.