Wygrana sprawa – uszczerbek na zdrowiu

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wygraną sprawę dotycząca uszczerbku na zdrowiu.

W dniu 02 lutego 2017 r. zapadł wyrok w sprawie dotyczącej klienta naszej firmy, któremu w dniu 03 czerwca 2015 r. w miejscu pracy, drugi pracownik spowodował uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu w ten sposób, że przy użyciu węża podłączonego do sprężarki, skierował strumień powietrza pod ciśnieniem w kierunku odbytu pokrzywdzonego, powodując u niego uraz jamy brzusznej.

Poszkodowany z powodu przedmiotowego zdarzenia przeszedł leczenie operacyjne, a długotrwały czas trwania choroby, przy uwzględnieniu okoliczności wskazanych przez biegłych lekarzy, którzy określili uszczerbek na zdrowiu, sąd przyjął, że poszkodowany doznał długotrwałej choroby, która była realnie zagrażającą jego życiu.

W tym stanie rzeczy sąd orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody na rzecz poszkodowanego poprzez zapłatę kwoty 864,97 zł oraz kwotę 30.000,00 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sąd zasądził również zwrot na rzecz oskarżyciela posiłkowego wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika, a także orzekł wykonanie pozbawienia wolności z warunkowym zwieszeniem oskarżonemu na okres próbny czterech lat.