Rozbita butelka

Wygrana sprawa za pobicie – 64 000 zł

W czerwcu bieżącego roku zapadł wyrok w sprawie dotyczącej klienta naszej firmy, który został uderzony rozbitą szklaną butelką w twarz, w wyniku czego poszkodowany doznał obrzęku i mnogich ran ciętych twarzy naruszających funkcje powłok miękkich twarzy i oka lewego, powodując obrażenia na okres trwający dłużej niż 7 dni.

Sąd po rozpoznaniu sprawy zobowiązał oskarżonego do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego zadośćuczynienie w kwocie 60.000,00 zł wraz z zapłatą kosztów sądowych w tym kosztów zastępstwa prawnego.