Wygrana kwota odszkodowania wyniosła 46 533 zł.

Wygrana sprawa – dopłata 46.533 zł

Poszkodowany będąc pasażerem pojazdu sprawcy wypadku drogowego, polegającego na zderzeniu z ogrodzeniem budynku mieszkalnego oraz słupem energetycznym, doznał poważnych obrażeń ciała. Ubezpieczyciel w toku postępowania likwidacyjnego przyznał poszkodowanemu łączną kwotę 32.625,00 zł tytułem zadośćuczynienia, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji oraz zwrotu kosztów zniszczonej odzieży.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy uznaliśmy wypłaconą kwotę za nieadekwatną do rozmiaru szkody. W wyniku przeprowadzonego procesu sądowego uzyskaliśmy dla poszkodowanego dopłatę kwoty 46.533,64 zł.

Zapraszamy do kontaktu tel. 508 589 589