Wygrana kwota odszkodowania wyniosła 30 628 zł.

Wygrana sprawa – dopłata 30 628 zł

Przedstawiona sprawa dotyczyła kolizji obywatela Niemiec na terenie Polski. Sprawca zdarzenia posiadał ubezpieczenie OC w jednej z Polskich ubezpieczalni, która przeprowadziła proces likwidacji szkody. Ubezpieczalnia sporządziła kosztorys oraz wypłaciła poszkodowanemu odszkodowanie w wysokości 15.164,78 zł. Klient zgłosił się do nas w celu weryfikacji wartości szkody. Po zapoznaniu się z dokumentacją uznaliśmy, iż ubezpieczyciel błędnie przyjął zastosowanie stawek obowiązujących na terenie Polski, w przypadku gdy poszkodowanym jest obywatel Niemiec. W wyniku procesu klient otrzymał dopłatę kwoty 25.728,80 zł tytułem szkody w pojeździe, dodatkowo kwotę 3.871,00 zł tytułem zwrotu kosztów holowania, kwotę 848,70 tytułem zwrotu kosztów sporządzenia kalkulacji przez niezależnego rzeczoznawcę oraz 180 zł zwrotu kosztów parkowania. Ponadto ubezpieczalnia pokryła wszystkie koszty sądowe oraz wypłaciła należne odsetki.

Kwota uzyskanej dopłaty wyniosła 30.628,50 zł + zwrot kosztów sądowych + odsetki.

Łączna kwota odszkodowania z tytułu szkody wyniosła 45.793,28 zł.