Wygrana kwota odszkodowania wyniosła 77 420 zł.

Upadek w autobusie. Kwota odszkodowania 77.420 zł

Odszkodowanie za doznane krzywdy w wyniku upadku w autobusie.

Poszkodowany zgłosił się do nas w celu uzyskania należnego zadośćuczynienia za ból i cierpienia w związku z wypadkiem jakiemu uległ, którego sprawcą był kierujący autobusem.

Podróżujący przed przystankiem docelowym wstał z miejsca, aby ubrać marynarkę. Kiedy stał kierujący autobusem umyślnie gwałtownie zahamował, w wyniku czego poszkodowany stracił równowagę i upadł na podłogę autobusu. Na skutek upadku stracił przytomność i doznał poważnych obrażeń ciała w tym stłuczenia głowy, złamania kości ogonowej, stłuczenia uda prawego oraz skręcenia barku lewego.

Reprezentując powoda zgłosiliśmy roszczenia oraz uzyskaliśmy kwotę bezsporną zadośćuczynienia w wysokości 17.000,00 zł. Następnie przeprowadziliśmy postępowanie sądowe, w którym ostatecznie została zasądzona na rzecz poszkodowanego kwota 60.420,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania z tytułu poniesionych przez niego kosztów leczenia.

Łączna kwota odszkodowania wyniosła 77.420,00 zł.