Oblodzona droga osiedlowa

Upadek na oblodzonej i śliskiej nawierzchni chodnika

W styczniu zeszłego roku zgłosiła się do naszego biura klientka, która na drodze wewnętrznej przy jednej z ulic w Szczecinie, poślizgnęła się na śliskiej, oblodzonej oraz nieodśnieżonej nawierzchni chodnika i upadła, w wyniku czego doznała bardzo poważnych obrażeń ciała. Teren, na którym doszło do wypadku poszkodowanej stanowi solidarnie własność sześciu firm, gdzie w chwili zdarzenia legitymowały się umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą min. z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., STU Ergo Hestia S.A, natomiast dwie skorzystały z usług Kancelarii Prawniczej.

Klientka przed zgłoszeniem się do nas, w drodze polubownego zakończenia sprawy już podpisała ugodę z jedną z Ubezpieczalni. Reszta firm nie chciała przyjąć odpowiedzialności za przedmiotowe zdarzenie, natomiast po naszej interwencji podpisaliśmy ugodę z dwiema firmami na łączną kwotę 20.000,00 zł., które w ocenie poszkodowanej i naszej rekompensuje jej cierpienia wywołane przedmiotowym zdarzeniem.

Sprawa jest nadal w toku, ponieważ wnieśliśmy wezwanie o zapłatę kwoty zadośćuczynienia za ból i cierpienia doznane w wyniku przedmiotowego wypadku do pozostałych trzech firm.