Ubezpieczyciel 2625 PLN, Sąd 48987 PLN

Ubezpieczyciel = 0,00 PLN, Sąd = 48.987,13 PLN

CITO znów triumfuje przed sądem i zachęca do nieustępowania ubezpieczycielom w ich nieuczciwych praktykach.

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie wyrokiem z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie o sygn. akt: II C 124/18, zasądził na rzecz jednej z naszych Szanownych Klientek kwotę łącznie 48.987,13 PLN tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania, kosztów zastępstwa procesowego oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w związku ze szkodą na osobie powstałą w następstwie potknięcia się o nierówną nawierzchnię chodnika. W wyniku zdarzenia, poszkodowana doznała urazu w postaci skręcenia stawu skokowego z uszkodzeniem więzadeł. Ubezpieczyciel zarządcy chodnika odmówił uznania swojej odpowiedzialności za szkodę powołując się na chybione argumenty o tym, że rzekomo ten konkretny fragment ciągu pieszych jest zarządzany przez inny podmiot. CITO od początku postępowania skutecznie wykazywało, że to nieprawda, a wyłączną winę za powstanie szkody ponosi zarządca wskazywany przez nasze Biuro. Sąd w pełni podzielił naszą argumentację i z łatwością obalił fałszywe twierdzenia zakładu ubezpieczeń.

Przypominamy, że za stan nawierzchni chodnika, czy drogi, każdorazowo odpowiada jego zarządca. Do jego obowiązków należy takie utrzymanie terenu, aby nie stwarzał on zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia osób z niego korzystających. Wszelkie uchybienia w tym zakresie wynikające z zaniechań zarządcy obciążają go odpowiedzialnością odszkodowawczą za szkody powstałe w wyniku tychże zaniechań.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną jakimkolwiek zdarzeniem losowym życia codziennego, koniecznie zgłoś się do CITO po bezpłatną poradę. Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#oc #nw #nnw #szkoda #szkodaosobowa #szkodanaosobie #uraz #złamanie #kontuzja #obrażenia #obrażeniaciała #wypadek #nieszczęśliwywypadek #potknięcie #upadek #zasadawiny #zasadaryzyka #odpowiedzialnośćnazasadziewiny #odpowiedzialnośćnazasadzieryzyka #zadośćuczynienie #odszkodowanie #świadczenieodszkodowawcze #dochodzenieodszkodowań #zanżoneodszkodowanie #zaniżonezadośćuczynienie #cito