Ubezpieczyciel 0 PLN, Sąd 105350 PLN

Ubezpieczyciel = 0,00 PLN, Sąd = 105.350,96 PLN

Zadośćuczynienie i odszkodowanie dla kierującego pojazdem należącym do przedsiębiorstwa z polisy OC tego pojazdu należne jest również w przypadku szkody powstałej na skutek złego stanu technicznego tego pojazdu. Doskonałym przykładem takiej sytuacji jest przypadek jednego z naszych Szanownych Klientów, który uległ wypadkowi będąc kierowcą wojskowej ciężarówki. Feralnego dnia, podczas jazdy na moście, doszło do samoistnego oderwania jednego z kół pojazdu, w rezultacie czego kierujący stracił panowanie nad kierownicą, a pojazd przeciął jezdnię w poprzek, przebił się przez barierkę ochronną i z wysokości 5 m wpadł do rzeki. W wyniku zdarzenia ranni zostali wszyscy podróżujący ciężarówka żołnierze.

Szkoda została zgłoszona w ramach polisy OC ciężarówki, lecz ubezpieczyciel po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego odmówił uznania swojej odpowiedzialności i, pomimo kierowanych do niego odwołań, stanowiska nie zmienił. Poszkodowany zgłosił się z prośbą o pomoc do CITO. Nasze Biuro skierowało sprawę na drogę postępowania sądowego, gdzie skutecznie wykazaliśmy, że odpowiedzialność ubezpieczyciela za opisaną szkodę kształtuje się nie na zasadzie winy, a na zasadzie ryzyka (art. 436 § 1 k.c.). W wyroku z dnia 29 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Myśliborzu, w sprawie o sygn. akt: I C 335/12, podzielił wyrażany przez nas pogląd, zgodnie z którym nasz Szanowny Klient będąc żołnierzem działał na rozkaz, a zatem był dzierżycielem pojazdu, a nie jego posiadaczem zależnym, zaś posiadaczem samoistnym pojazdu pozostała jednostka wojskowa, w której poszkodowany był zatrudniony. W konsekwencji, Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego kwotę łącznie 105.350,69 PLN tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Skomplikowane? Tylko pozornie! Prawo słusznie przewiduje, że pojazd mechaniczny sam w sobie stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób w nim podróżujących oraz postronnych. Jest on niebezpiecznym urządzeniem, które może wyrządzić komuś szkodę i to również bez winy kierującego nim człowieka. Co za tym idzie, zawsze istnieje ryzyko, że dany pojazd może spowodować jakąś szkodę – na tym właśnie polega z pozoru zagmatwana odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, czego bardzo często zdają się nie dostrzegać ubezpieczyciele.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną jakimkolwiek zdarzeniem losowym życia codziennego, koniecznie zgłoś się do CITO po bezpłatną poradę. Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#oc #ac #nw #nnw #szkoda #szkodanapojeździe #szkodaosobowa #szkodanaosobie #uraz #złamanie #kontuzja #obrażenia #obrażeniaciała #wypadek #wypadekdrogowy #wypadekkomunikacyjny #nieszczęśliwywypadek #kolizja #kolizjadrogowa #kolizjakomunikacyjna #ryzyko #zasadaryzyka #odpowiedzialnośćnazasadzieryzyka #zadośćuczynienie #odszkodowanie #świadczenieodszkodowawcze #dochodzenieodszkodowań #zanizoneodszkodowanie #zaniżonezadośćuczynienie #cito