Rodzaje wypadków przy pracy

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapobieganie wypadkom przy pracy. Zapobieganie wypadkom powinno polegać głównie na:

  • prawidłowym ustalaniu przyczyn wypadków i odpowiednich środków zaradczych,
  • zapewnieniu właściwego wykonywania obowiązków pracowniczych,
  • zapewnieniu właściwego działania urządzeń,
  • właściwym przygotowaniu i organizacji stanowisk pracy.

Wypadek przy pracy

Przestrzeganie zasad i norm bezpieczeństwa zarówno przez pracodawców jak i pracowników, ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wykonywanej pracy i znaczne wyeliminowanie zagrożeń. Niestety, wypadki przy pracy zdarzają się w każdej firmie. Wypadki przy pracy to zdarzenia nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiły w związku z wykonywaniem pracy lub (o czym często zapominamy) w drodze do pracy lub w trakcie powrotu z pracy do domu.

Wypadek przy pracy to pojęcie ogólne, które bywa bardzo różnie interpretowane. Poznajmy podstawowe rodzaje wypadków przy pracy.

Podstawowe rodzaje wypadków przy pracy

Śmiertelny wypadek przy pracy – wypadek, w wyniku którego pracownik poniósł śmierć, jest uważany za wypadek śmiertelny. Uwaga: Śmierć nie musi jednak wystąpić natychmiast po wypadku. Przyjmuje się, że jeżeli pracownik zmarł w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku, to wtedy również będzie to wypadek śmiertelny.

Ciężki wypadek przy pracy – zdarzenie, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, lub inne uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, częściowa lub całkowita niezdolność do pracy w zawodzie, albo trwałe zeszpecenie.

Zbiorowy wypadek przy pracy – wypadek, gdzie w wyniku zdarzenia wypadkowi uległy co najmniej dwie osoby.

Uraz – uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.

Choroba zawodowa – choroba, która została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w miejscu pracy lub w związku ze sposobem wykonywania pracy. Uwaga: za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych.

Doznałeś wypadku przy pracy? Nie otrzymałeś należnego Tobie odszkodowania, lub Twoje odszkodowanie było zaniżone? Skontaktuj się z naszym zespołem doradców, pomożemy Tobie uzyskać wysokie odszkodowanie – tel. +48 91 483 70 14.