Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie – świadczenie, którego celem jest naprawienie szkód o charakterze wymiernym i materialnym (np. zakup sprzętu do rehabilitacji).

Zadośćuczynienie – świadczenie, które ma na celu kompensację poczucia krzywdy, cierpień psychicznych i fizycznych, będących następstwem wypadku. Każdy, kto w następstwie jakiegokolwiek wypadku doznał krzywdy moralnej, cierpień psychicznych i fizycznych, może zatem ubiegać się o zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie realizowane jest przez wypłatę kwoty pieniężnej. Ponieważ zadośćuczynienie dotyczy szkód niewymiernych (cierpienia nie da się obliczyć), sam proces określania wysokości zadośćuczynienia dokonuje się w oparciu o analizę indywidualnej sytuacji konkretnego poszkodowanego.

Więcej informacji na temat dochodzenia odszkodowań w Polsce, znajdą Państwo na stronie dochodzenie odszkodowań.