Odszkodowanie za wypadek na mokrej podłodze

Odszkodowanie za wypadek na mokrej podłodze

Poniżej przykład prowadzonej przez nas sprawy dotyczącej upadku na mokrej podłodze.

Poszkodowana doznała urazu na skutek poślizgnięcia na mokrej podłodze. Osoba sprzątająca rozpoczęła prace sprzątające, umyła podłogę oraz schody na mokro, po czym nie umieściła tabliczki z oznakowaniem „Uwaga śliska podłoga!”. Poszkodowana podczas przemieszczania się po budynku poślizgnęła się na mokrej nawierzchni, po czym upadła opierając cały ciężar ciała na jednej ręce. Następnie niezwłocznie udała się do szpitala, gdzie stwierdzono u niej złamanie kości promieniowej prawej ręki. Pokrzywdzona zgłosiła zdarzenie do zarządu placówki, a następnie do ubezpieczalni, z którą placówka miała zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Z uwagi na otrzymaną odmowę wypłaty odszkodowania, poszkodowana zgłosiła się do nas w celu uzyskania pomocy w dochodzeniu roszczeń.

W trakcie procesu sądowego działając jako pełnomocnik poszkodowanej wykazaliśmy winę sprawcy zdarzenia oraz wysokość doznanej przez powódkę krzywdy.

Ostatecznie zasądzona została na rzecz powódki kwota 15.015,12 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za doznane krzywdy, dodatkowo ubezpieczyciel wypłacił należne odsetki ustawowe oraz pokrył wszystkie koszty sądowe.

Spotkała Cię podobna sytuacja?

Zapraszamy do kontaktu z biurem!
tel.: +48 508 589 589
mail: biuro@cito.szczecin.pl