Odszkodowanie za uszkodzone podwozia samochodu

Odszkodowanie za uszkodzone podwozie samochodu na nierównej nawierzchni

Przedstawiamy kolejny przykład wygranej sprawy dotyczącej uszkodzenia podwozia na nierównej nawierzchni.

Poszkodowany poruszając się drogą dojazdową do garaży, najechał na luźno posadowione płyty betonowe, w wyniku czego doszło do uszkodzenia podwozia samochodu. Właściciel pojazdu niezwłocznie zgłosił szkodę do organu odpowiedzialnego za drogę, który kolejno odmówił przyjęcia odpowiedzialności za powstałą szkodę. Działając jako pełnomocnik poszkodowanego wykazaliśmy zasadność zgłoszonego roszczenia oraz uzyskaliśmy pełną kwotę odszkodowania zgodnie z sporządzonym kosztorysem przez niezależnego rzeczoznawcę.