Odszkodowanie z NNW

Co to jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW to dobrowolne ubezpieczenie, zawierane na okres 12 miesięcy. Obejmuje wypadki powstałe na terenie RP oraz poza jej granicami. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęty jest kierowca pojazdu oraz wszyscy pasażerowie.

Jaka jest suma ubezpieczenia NNW?

Sumę ubezpieczenia ustala osoba dokonująca zakupu ubezpieczenia w momencie podpisywania umowy. Maksymalna i minimalna suma ubezpieczenia może być różna w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Często jest to niewielka składka, która przy tak szerokim zakresie ochrony dla kierowcy i pasażerów, zachęca do zakupu polisy NNW.

Jaka jest wielkość świadczenia z NNW?

Przykład: suma ubezpieczenia wynosi 10 000, utrata zdrowia została oceniona na 10% – otrzymasz świadczenie w wysokości 1 000 zł.

Podany przykład dowodzi, że bardziej opłaca się kupować polisy z wysoką sumą ubezpieczenia. Wielkość składki ubezpieczenia NNW waha się między 5 a 7 % sumy ubezpieczenia, jest zależna od rodzaju samochodu (osobowy, ciężarowy) i ilości miejsc w pojeździe.

100 % świadczenia wypłacane jest tylko w momencie śmierci poszkodowanego albo trwałych zaburzeń psychoruchowych. Za uszkodzenie ciała wypłacane są niższe odszkodowania, które zależą od stopnia uszkodzenia i od rodzaju uszczerbku, a obliczane są na podstawie specjalnej tabeli. Tabelka widnieje w OWU, w Twojej umowie.

Świadczenia (w % od sumy ubezpieczenia) wypłacane są niezależnie od przysługujących z polisy OC, czy też innych zawartych umów NNW.

Odszkodowanie z NNW

Jak już wspomnieliśmy, odszkodowanie z NNW jest niezależne od świadczenia, które Ci się należy z OC sprawcy wypadku. Możesz więc otrzymać dwa odszkodowania (jedno z wykupionego przez Ciebie ubezpieczenia NNW, drugie z OC sprawcy wypadku). Należy pamiętać, że te odszkodowania nie służą wzbogaceniu się, lecz rekompensacie poniesionych strat.

Uzyskanie odszkodowania z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zwykle nie sprawia większych kłopotów. Jeśli tylko byłeś uczestnikiem wypadku, w którym poniosłeś uszczerbek na zdrowiu i masz wykupioną polisę NNW, należy Ci się odszkodowanie. Uszczerbek na zdrowiu to każde uszkodzenie ciała, zarówno to o charakterze tymczasowym (np. złamana noga), jak i trwałym.

Kiedy otrzymamy odszkodowanie z NNW?

Jako „nieszczęśliwy wypadek” ubezpieczyciel rozumie zdarzenie zewnętrzne, do którego doszło nagle, w sposób nieprzewidywalny, które zdarzyło się wbrew Twojej woli i spowodowało uszczerbek na zdrowiu. I tutaj uwaga: omdlenie nie jest uszczerbkiem na zdrowiu, dlatego nigdy nie ubiegaj się o świadczenie np. z powodu krótkiej utraty przytomności.

Warunki ubezpieczenia NNW zwykle obejmują szkody, do których doszło we wszystkich okolicznościach – w czasie jazdy samochodem jak i w czasie korzystania z samochodu podczas postoju. Warto jednak wcześniej sprawdzić OWU (Ogólne Warunki Umowy) i poznać sytuacje, które uwzględni Twój ubezpieczyciel.

Ubezpieczyciel będzie natomiast brać pod uwagę, kto jest sprawcą wypadku.

Świadczenie powinieneś uzyskać W ciągu 30 dni.

Kiedy i jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

Szkodę należy zgłosić jak najszybciej – mimo że kodeks cywilny zakłada, że można to zrobić w ciągu trzech lat od zdarzenia. Warto zapoznać się z OWU – warunki ubezpieczenia opisują ile czasu daje ubezpieczyciel na zgłoszenie szkody. Pamiętaj, pilnuj tego terminu. Najlepiej, aby w momencie zgłoszenia Twoje leczenie było już zakończone, ale jeśli przypuszczasz, że będzie ono trwać kilka miesięcy, możesz zgłosić szkodę wcześniej.

Szkodę zgłasza się informując towarzystwo ubezpieczeń (np. telefonicznie), że się uległo wypadkowi. Oczywiście, należy to potwierdzić i przedstawić np. dokumenty ze szpitala. To wystarcza i najczęściej gwarantuje wypłatę odszkodowania.

Podsumowanie

  • O odszkodowanie z NNW możesz starać się zawsze, jeśli poniosłeś uszczerbek na zdrowiu – jakikolwiek, np. złamanie ręki.
  • Sposób, w jaki poniosłeś szkodę, nie ma znaczenia – oczywiście pod warunkiem, że sam się do niej nie przyczyniłeś.
  • Do otrzymania odszkodowania wystarczy dokument potwierdzający uszczerbek na zdrowiu np. dokumenty ze szpitala.
  • Ubezpieczyciel wypłaci Tobie odszkodowanie po określeniu procent owego uszczerbku na Twoim zdrowiu.