Kałuża na drodze

Odpowiedzialność zarządcy drogi za nieskuteczne odprowadzanie wody deszczowej – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

To na zarządcy drogi spoczywa prawny obowiązek zapewnienia takiego stanu nawierzchni, który nie stwarzałby niebezpieczeństwa dla uczestników ruchu oraz ich mienia. Zgodnie z wydanym na skutek apelacji CITO od wyroku Sądu I instancji prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 września 2021 r. (sygn. akt: II Ca 1004/21), odpowiedzialność ta obejmuje również sytuacje związane z zaleganiem wody na jezdni po intensywnych opadach deszczu, co może skutkować wjechaniem w zbyt głęboką kałużę i wessaniem wody do silnika pojazdu. W ocenie Sądu „Obowiązkiem zarządcy było bowiem zapewnienie takiego odprowadzenia nadmiaru wód opadowych, aby nie zalegała ona na powierzchni jezdni i to na zarządcy spoczął obowiązek zastosowania takiego rozwiązania technicznego, czy to konstrukcji samej jezdni, czy też systemu odprowadzania wody, który na tym odcinku drogi umożliwi sprawne odpływanie wód opadowych, aby nie dochodziło do powstania kałuż uniemożliwiających bezpieczny przejazd.” Co więcej, Sąd zaznaczył, że w okresie wiosenno – letnim intensywne opady deszczu nie stanowią zjawiska nadzwyczajnego o charakterze siły wyższej, co też usiłował w przedmiotowej sprawie wykazać pozwany zakład ubezpieczeń.

Powyższy wyrok to istotny przełom orzeczniczy. Dotychczas Sądy niechętnie dostrzegały winę w zaniechaniu zarządców dróg w zapewnienia drożności systemów odprowadzania wody. Winę tę najczęściej przerzucano na poszkodowanego wskazując, że widząc przed sobą głęboką kałużę nie powinien był w nią wjeżdżać, a wjeżdżając, czynił to na własne ryzyko. CITO wielokrotnie uzasadniało, że kierujący pojazdem nie zawsze jest w stanie ocenić głębokość wody na jezdni i przewidzieć zagrożenie. Posługując się aktualnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie będziemy silniejsi w sporach z zakładami ubezpieczeń w sprawach analogicznych.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w podobnym zdarzeniu drogowym, koniecznie zgłoś się do CITO po bezpłatną poradę. Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#oc #oczarządcy #szkoda #szkodanapojeździe #wypadek #kolizja #szkodacałkowita #szkodaczęściowa #zalaniepojazdu #zalanieauta #zalaniesilnika #odszkodowanie #świadczenieodszkodowawcze #dochodzenieodszkodowań #polisa #umowaubezpieczenia #cito