Policja, radiowóz KIA

Noga z gazu! Mandaty ostro w górę!

Nowy Rok przynosi zaostrzenie prawa dla kierowców. Mandaty wzrosły nawet o kilkaset procent. Ustawodawca nie szczędził też punktów karnych za poszczególne wykroczenia drogowego. Aktualnie, grzywna w wysokości 2.500,00 PLN i 15 punktów karnych za pojedyncze przewinienie nie jest niczym nadzwyczajnym. W nowym reżimie prawnym, prawo jazdy można stracić właściwie podczas jednej interwencji Policji – wystarczy, że kierujący jednoczesne naruszy dwa przepisy lub przekroczy prędkość o co najmniej 50 km/h. Należy również pamiętać, że nowe prawo, w ślad za jesienną nowelizacją, skupia się na ochronie pieszych – nieustąpienie pierwszeństwa na pasach może kosztować kierowcę nawet 3.000,00 PLN i 15 punktów karnych. Co istotne, od 1 stycznia 2022 r. punkty karne zostaną wymazane dopiero po upływie dwóch lat od zapłacenia mandatu!

Jeżeli Policja zarzuca Ci popełnienie wykroczenia drogowego, a masz podejrzenie, że może się mylić, nie przyjmuj mandatu! Do naszego Biura bardzo często zgłaszają się z prośbą o pomoc Klienci, którzy na miejscu zdarzenia zostali ukarani mandatem i mandat ten przyjęli, pomimo że nie byli przekonani o swojej winie. Sytuacja ta dotyczy nie tylko samodzielnych wykroczeń, ale i kolizji drogowych. Przypominamy, że przyjęcie mandatu właściwie zamyka Ci drogę do uchylenia się od jego skutków. Jest tak dlatego, że staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru, a więc złożenia przez Ciebie podpisu na blankiecie. Prawomocny mandat karny może zostać uchylony przez sąd na wniosek ukaranego złożony w terminie 7 dni od jego uprawomocnienia (przyjęcia) wyłącznie w kilku szczególnych przypadkach. Przypadki te zostały wymienione w przepisach Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz przepisach Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nimi, prawomocny mandat można uchylić jedynie, jeśli:

  • grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie, a więc czyn będący przestępstwem, a nie wykroczeniem,
  • grzywnę nałożono na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat,
  • sprawca popełnia czyn zasadniczo zabroniony przez prawo, jednakże działa w granicach obrony koniecznej, tj. odpiera bezpośredni bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem,
  • sprawca działa w warunkach tzw. stanu wyższej konieczności, tj. działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane,
  • jeśli sprawca nie mógł w myśl prawa popełnić wykroczenia z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.

W każdym innym przypadku, a szczególnie gdy ukarany nie popełnił wykroczenia, ani żadnego innego czynu zabronionego (przestępstwa), a mandat przyjął, nie będzie mógł już uchylić się od kary. Może się to wydawać niesprawiedliwe, ale w rzeczywistości prawo pozostawia każdemu możliwość nieprzyjęcia mandatu i skierowania sprawy do rozpoznania przed sądem.

Jeżeli jesteś osobą, która nie przyjęła mandatu i oczekujesz na sprawę sądową, koniecznie zgłoś się do CITO po bezpłatną poradę. Ocenimy Twój przypadek, a następnie udzielimy sądowej pomocy prawnej w konkurencyjnej cenie. Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#prawo #prawooruchudrogowym #kodekswykroczęń #mandat #mandatkarny #grzywna #wykroczenie #wykroczeniedrogowe #kolizja #wypadek #wypadekdrogowy #policja #policjadrogowa #drogówka #kancelaria #kancelariaprawna #biuropomocyprawnej #cito