Dokumenty do podpisu

Nieuczciwe warunki ubezpieczenia

Każda umowa ubezpieczenia, oprócz samej z reguły jednostronicowej polisy, zawiera tzw. „ogólne warunki ubezpieczenia” („OWU”). Ten obszerny dokument reguluje wszystkie aspekty ochrony ubezpieczeniowej, a więc jej zakres stosowania, sposób wyliczania odszkodowania, ale i wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Konsumenci rzadko zapoznają się z jego treścią, bo zawiera zawiłe przepisy, które często nawet prawnikom sprawiają kłopoty interpretacyjne. Po za tym trudno jest z góry przewidzieć okoliczności danego zdarzenia szkodowego i sprawdzić, czy OWU znajdą do niego zastosowanie, czy też może wyłączą możliwość uzyskania odszkodowania. Bardzo często też OWU zawierają klauzule niedozwolone, z czego konsument nie musi zdawać sobie sprawy w momencie podpisywania polisy.

Co zatem w sytuacji, gdy doznamy szkody, a zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty świadczenia powołując się a przepisy OWU? W pierwszej kolejności należy poddać je wnikliwej analizie. W tym celu najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów takich, jak CITO. Pomogą oni sprawdzić, czy ubezpieczyciel prawidłowo interpretuje postanowienia OWU, a nadto, czy dane postanowienie nie jest aby niedozwolone. Zakłady ubezpieczeń wychodzą bowiem z założenia, że większość ich klientów i tak nie zdecyduje się kierować sprawy na drogę sądową. Brak takiego ryzyka ze strony ubezpieczyciela skłania go do śmiałego stosowania praktyk niedozwolonych. Nawet jeśli przegra proces w jednej na dziesięć spraw, to i tak w pozostałych dziewięciu uzyska na tej podstawie oczywistą korzyść.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, oprócz napiętnowania stosowania praktyk niedozwolonych, przyjmuje się, że niedające się rozstrzygnąć wątpliwości interpelacyjne OWU, należy rozstrzygać na korzyść klienta zakładu ubezpieczeń. Oznacza to, że jako konsument, wcale nie jesteś na przegranej pozycji. Wręcz przeciwnie! To Ty jesteś podmiotem w świetle prawa silniejszym, korzystasz bowiem z szerszego wachlarza uprawnień. Dlatego nie pozwól się zmanipulować ubezpieczycielowi i pozwól ocenić swoja sprawę CITO – to nic nie kosztuje!

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną jakimkolwiek zdarzeniem losowym życia codziennego, koniecznie zgłoś się do CITO po bezpłatną poradę. Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

91 483 70 14
508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#oc #ac #nw #nnw #szkoda #szkodanaosobie #szkodanapojeździe #szkodanamieniu #szkodarzeczowa #wypadek #kolizja #nieszczęśliwywypadek #odszkodowanie #zadośćuczynienie #swiadczenieodszkodowawcze #dochodzenieodszkodowan #polisa #umowaubezpieczenia #ogólnewarunkiubezpieczenia #owu #cito