mechanik naprawia silnik w aucie

Nie musisz naprawiać auta, aby otrzymać odszkodowanie

CITO znowu górą przed Sądem Najwyższym! Ubezpieczycie bardzo często uzależniają wypłatę odszkodowania od okazania faktur czy rachunków za naprawę pojazdu. Stoją na stanowisku, że odszkodowanie należne jest wyłącznie za rzeczywiście poniesione koszty przywrócenia auta do stanu sprzed szkody. Nic bardziej mylnego. W CITO od lat walczymy skutecznie z tym poglądem. W naszej ocenie odszkodowanie należne jest za stratę w majątku, jaką poszkodowany poniósł w momencie powstania szkody. Jeżeli w wyniku kolizji uszkodzeniu uległy części samochodu o wartości 10.000,00 PLN, to taką właśnie szkodę poniósł poszkodowany i taki powinien otrzymać ekwiwalent, aby stratę w majątku zniwelować. To, co zrobi z otrzymanymi pieniędzmi nie powinno nikogo interesować, a już na pewno nie zakład ubezpieczeń sprawcy szkody.

Nasze stanowisko po raz kolejny podzielił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt I NSNc 78/21, wszczętej na skutek złożonej na nasz wniosek skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie i to po upływie 4 lat od jego uprawomocnienia. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku wyjaśnił jednoznacznie, że „prawidłowa interpretacja art. 363 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 361 § 2 k.c. i art. 822 § 1 k.c. wskazuje, że wysokość odszkodowania z tytułu odpowiedzialności OC powinna być ustalona i wypłacona niezależnie od tego czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawić.” Dalej podniesiono, że „Nie ma zatem znaczenia czy naprawienie szkody następuje na podstawie faktur za naprawę pojazdu czy wyceny kosztów naprawy – zasady naprawienia szkody muszą być identyczne. W konsekwencji spotykane niekiedy w praktyce uzależnienie wypłaty należności od faktycznego dokonania naprawy i udokumentowania jej kosztów nie jest uzasadnione. Szkodą (art. 361 § 2 k.c.) jest bowiem różnica między stanem majątku poszkodowanego jaki zaistniał po zdarzeniu wywołującym szkodę, a stanem tego majątku, jaki istniałby, gdyby nie nastąpiło to zdarzenie. Roszczenie odszkodowawcze powstaje z chwilą powstania obowiązku naprawienia szkody, a nie po powstaniu kosztów naprawy pojazdu, z czym wiąże się brak obowiązku po stronie poszkodowanego udowadniania konkretnych wydatków poniesionych na naprawę pojazdu.”

Nie pozwól sobie wmówić, że musisz naprawiać auto po szkodzie, skoro masz inne plany. Uzyskane odszkodowanie możesz przeznaczyć na dowolny cel, a ograniczać może Cię wyłącznie Twoja wola. Jeśli masz kłopoty z przekonaniem ubezpieczyciela, koniecznie zgłoś się do CITO po bezpłatną poradę! Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#oc #ac #szkoda #szkodanapojeździe #auto #samochód #naprawapojazdu #ASO #warsztat #warsztatsamochodowy #serwis #serwissamochodowy #wypadek #kolizja #wypadekdrogowy #wypadekkomunikacyjny #kolizjadrogowa #kolizjakomunikacyjna #szkodacałkowita #szkodaczęściowa #odszkodowanie #świadczenieodszkodowawcze #dochodzenieodszkodowań #polisa #umowaubezpieczenia #ogólnewarunkiubezpieczenia #owu #zaniżoneodszkodowanie #sn #sąd #sądnajwyższy #skarga #skarganadzwyczajna #skagaprokuratorageneralnego #cito