Wybita szyba w samochodzie – szkoda częściowa na pojeździe

Na czym polega szkoda częściowa na pojeździe?

Co do zasady, w przypadku szkody na pojeździe, odszkodowanie stanowić powinno równowartość zakładanego bądź już poniesionego kosztu jego naprawy. Jeżeli nie przewyższa on wartości rynkowej pojazdu sprzed zaistnienia zdarzenia, mamy do czynienia z tzw. szkodą „częściową”.

W sytuacji odszkodowań dochodzonych w ramach polisy OC sprawcy zdarzenia wyróżnia się dwie metody likwidacji szkód, tj. tzw. metodę „fakturową” i tzw. metodę „kosztorysową”. Pierwsza z nich zakłada, że wypłata odszkodowania nastąpi po przedstawieniu faktury za naprawę. Ubezpieczyciel wypłaci wówczas odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kwocie z faktury, o ile jej nie podważy, a w zdecydowanej większości przypadków tak właśnie się dzieje i nasze świadczenie zostaje zaniżone. W drugiej z metod należy ubezpieczycielowi przedstawić kosztorys zakładający hipotetyczny koszt przywrócenia auta do stanu sprzed szkody. Metoda ta zakłada, że poszkodowany nie musi dysponować środkami na naprawę i najpierw chce uzyskać odszkodowanie. W tej sytuacji świadczenie powinno zostać wypłacone w wartości odpowiadającej kosztorysowi, ale i w tym przypadku niemal zawsze ubezpieczyciel kwestionuje tę wartość i zaniża odszkodowanie. Niemniej druga z metod jest o tyle lepsza z punktu widzenia poszkodowanego, że zgodnie z prawem nie musi on wcale naprawiać pojazdu, lub też może naprawić go taniej – ma otrzymać odszkodowanie stanowiące ekwiwalent poniesionej szkody, a to od jego woli zależy, na co przeznaczy otrzymane środki.

Trzecim z możliwych rozwiązań jest przekazanie auta do tzw. naprawy „bezgotówkowej”. Wówczas, teoretycznie, odzyskanie kosztu naprawy od ubezpieczyciela staje się problemem warsztatu. Niestety, bardzo często po zakończonej naprawie serwis wystawia poszkodowanemu fakturę oczekując niejednokrotnie znacznej dopłaty, jako że nie uzyskał od zakładu ubezpieczeń zwrotu całości kosztów naprawy.

Odmiennie przedstawia się sytuacja w przypadku szkód likwidowanych w ramach ubezpieczenia AC. Sposób szacowania wysokości szkody z polisy dobrowolnej definiują załączone do niej ogólne warunki ubezpieczenia. Ponadto istotny jest wykupiony wariant ubezpieczenia, który modyfikuje niektóre aspekty wyliczania wartości odszkodowania.

Niezależnie od tego, który wariant likwidacji szkody wybierzesz, poddaj fachowej ocenie to, co ustalił ubezpieczyciel. W CITO przeanalizujemy Twój przypadek całkowicie bezpłatnie, a jeśli dopatrzymy się jakichś nieprawidłowości, to pomożemy Ci uzyskać należne Tobie odszkodowanie. Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#oc #ac #szkoda #szkodanapojeździe #wypadek #kolizja #szkodacałkowita #szkodaczęściowa #odszkodowanie #swiadczenieodszkodowawcze #dochodzenieodszkodowan #polisa #umowaubezpieczenia #ogólnewarunkiubezpieczenia #owu #cito