Spalony samochód – szkoda całkowita na pojeździe

Na czym polega szkoda całkowita na pojeździe?

W sytuacji, gdy po kolizji komunikacyjnej, czy jakimkolwiek innym zdarzeniu wywołującym szkodę na pojeździe, koszt jego naprawy przewyższa jego wartość rynkową w dniu szkody, mamy do czynienia z tzw. szkodą „całkowitą”. Podstawową funkcją odszkodowania jest kompensacja szkody, a więc wyrównanie straty w majątku osoby poszkodowanej. Co za tym idzie, nie można otrzymać odszkodowania wyższego, niż wartość szkody. Dlatego też, jeżeli nasz pojazd w dniu kolizji był wart 50.000,00 PLN, a koszty jego naprawy miałyby wynieść 60.000,00 PLN, to możemy liczyć maksymalnie na 50.000,00 PLN odszkodowania. Dlaczego zatem ubezpieczyciel wypłacił mniej, niż wynika z wartości pojazdu? Otóż dlatego, że wrak naszego auta też ma określoną wartość i zostaje w naszym posiadaniu. Z tego też powodu zakłady ubezpieczeń stosują tzw. „metodę różnicową”, a więc wypłacają odszkodowanie stanowiące różnicę pomiędzy wartością pojazdu w dniu powstania szkody, a wartością wraku. Przykładowo, jeśli nasze auto było warte 50.000,00 PLN, a wrak jest wart 20.000,00 PLN, możemy liczyć na 30.000,00 PLN odszkodowania. Wrak możemy próbować naprawić bądź sprzedać. Jeśli go sprzedamy za 20.000,00 PLN, to summa summarum otrzymamy odszkodowanie stanowiące równowartość wartości pojazdu sprzed szkody, a więc 50.000,00 PLN.

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku ubezpieczenia AC. W tym przypadku sposób wyliczania szkody „całkowitej” definiują ogólne warunki ubezpieczenia. Z reguły stanowią one, że szkodę należy zakwalifikować, jako „całkowitą” w momencie, gdy koszty naprawy przekroczą 70% wartości pojazdu. Wiele zależy również od wykupionego wariantu ubezpieczenia, który może mieć wpływ na pewne aspekty sposobu szacowania szkód.

W przypadku szkód „całkowitych” kontroli należy poddać po pierwsze, czy prawidłowo wyliczono koszt naprawy naszego pojazdu, a po drugie, jego wartość rynkową. Ewentualny błąd (przykładowo zawyżenie kosztu naprawy), może wpłynąć na zmianę kwalifikacji szkody na tzw. „częściową”, a więc taką, w której odszkodowanie wyniesie tyle ile koszt naprawy pojazdu. Dlatego też, jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w kolizji komunikacyjnej (czy też jej sprawcą), a Twoja szkoda uznana została za „całkowitą”, koniecznie zasięgnij porady specjalistów takich, jak CITO S.C. Być może należy Ci się znacznie więcej, niż zaproponował ubezpieczyciel.

Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#oc #ac #szkoda #szkodanapojeździe #wypadek #kolizja #szkodacałkowita #szkodaczęściowa #odszkodowanie #swiadczenieodszkodowawcze #dochodzenieodszkodowan #polisa #umowaubezpieczenia #ogólnewarunkiubezpieczenia #owu #cito