Czy i gdzie można używać wideorejestratora

W Polsce od wielu lat bardzo popularne są wideorejestratory. Ich dostępność i przystępne ceny spowodowały, że sięga po nie wielu kierowców aut osobowych, busów czy nawet przewoźników miejskich.

W jakim celu stosuje się wideorejestratory? Kamera zamontowana na przedniej szybie lub desce rozdzielczej ma dostarczyć dowodu zabezpieczającego nas przed niesłusznym otrzymaniem mandatu. Ma służyć jako dowód o winie w razie stłuczki lub wypadku. Nagrania z wideorejestratorów bardzo często są publikowane w sieci, w celu ukazania niebezpiecznych zachowań innych kierowców na drodze. Czy prawo pozwala publikować takie nagrania w sieci?

Przepisy nie precyzują, w jaki sposób można korzystać z kamer samochodowych. Gdy już sprawa trafi do sądu, ten najczęściej posługuje się przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zgodni w tej kwestii są prawnicy twierdząc, że nie możemy być ukarani za samo korzystanie z urządzenia, gdyż nie ma przepisów, które zabraniałyby montowania kamer w naszym samochodzie. Czy jednak nagranie z kamery w samochodzie może być użyte jako dowód w sprawie?

Wśród prawników można spotkać opinie, że:

  • nagrywanie jest dopuszczalne, ale tylko na prywatny użytek, nie można dochodzić swoich praw przed sądem na podstawie nagrań (mamy wtedy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych),
  • nagranie może stać się dowodem w sprawie w momencie, gdy autor nagrania również został na nim zarejestrowany,
  • rejestrowanie sytuacji na drodze jest możliwe pod warunkiem, że wyraźnie oznakujemy pojazd.

To sąd tak naprawdę decyduje, czy materiał nagrany kamerą w samochodzie może być użyty na sali sądowej, czy będzie dowodem w sprawie i czy pomoże nam w dochodzeniu odszkodowania.

Publikacja nagrania w internecie zawsze jest traktowana jako niezgodna z prawem. Możemy za to odpowiadać przed sądem – nie pomoże zasłanianie na nagraniu tablic rejestracyjnych czy twarzy osób. Do publikacji takich nagrań w sieci potrzebna jest zgoda nagrywanych osób. Wyjątek stanowią nagrania z osobami pełniącymi funkcje publiczne (policjant, polityk itp).

Zarejestrowaliśmy wykroczenie kamerą samochodową i co dalej? Czy policja po obejrzeniu nagrania może wezwać kierowcę, który popełnił dane wykroczenie, w celu jego ukarania mandatem? Może, ale należy pamiętać, że wezwany kierowca ma prawo odmówić przyjęcia mandatu. Wtedy sprawa kierowana jest do sądu. Jeżeli natomiast nagranie dotyczy przekroczenia prędkości, policja nie musi interweniować. Takie przekroczenie musi być zarejestrowane przez urządzenie posiadające odpowiednie dopuszczenia Głównego Urzędu Miar – a kamery samochodowe nie są legalizowanym sprzętem pomiarowym.

Czy można legalnie używać wideorejestratorów podczas zagranicznych podróży? Czy nagrania z kamery w samochodzie będą brane pod uwagę w przypadku stłuczki?

W wielu krajach używanie kamer samochodowych jest oficjalnie zabronione, w innych krajach funkcjonariusze policji nie mogą wykorzystać powstałych nagrań jako dowodu w sprawie. Okazuje się, że planując wyjazd za granic, najlepiej pozostawić kamerę samochodową w domu.

Niemcy – brak konkretnych uregulowań, ale kamery monitoringu powinny być oznakowane (za taką uważa się wideorejestrator). W przypadku wykorzystania nagrania do celów innych niż prywatne, autor nagrania i osoba publikująca nagranie mogą zostać ukarane kwotą sięgającą nawet do 300 tys. euro.

Węgry – zgodnie z prawem nagrania z takich kamer należy kasować po pięciu dniach. Jeśli nagrania mają być publikowane bez zgody widocznych na nich osób, należy ukryć twarze czy oraz numery rejestracyjne aut.

Austria – tutaj kamera w samochodzie jest traktowana jako monitoring, na który trzeba mieć zgodę. Kierowca przyłapany na korzystaniu z kamery na drodze publicznej może zostać ukarany mandatem do 10 tys. euro. Osoba, której samochód został uwieczniony na nagraniu, ma prawo domagać się odszkodowania nawet w kwocie 20 tys. euro.

Belgia, Portugalia – podobnie jak w Austrii, kamer samochodowych nie można używać.

Luksemburg – używanie kamerek samochodowych jest oficjalnie zabronione. Przepisy dopuszczają możliwość posiadania rejestratorów, ale już ich używanie na drogach publicznych to narażenie się na karę grzywny. Za publikację materiałów z kamery samochodowej grozi nawet kara więzienia.

Holandia, Dania, Francja – można używać kamer samochodowych.