Koszty procesu o zaniżone odszkodowanie

Zostałeś pokrzywdzony, a ubezpieczyciel wypłacił Tobie zaniżone odszkodowanie? Nie jesteś zadowolony z uzyskanej rekompensaty i masz zamiar dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego? Chcesz poznać koszta z jakimi trzeba się liczyć, zakładając taką sprawę w sądzie? Zapraszamy do zapoznania się z naszym zestawieniem.

Opłata od pozwu

Opłata zależna w znacznej mierze od tzw. wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty jakiej zamierzamy się domagać od ubezpieczyciela. Jest to pierwsza opłata na drodze sądowej. W większości spraw przeciwko ubezpieczycielom wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu. Dla przykładu: jeżeli zamierzamy pozwać ubezpieczyciela o 10 000 zł, sąd przy złożeniu pozwu będzie od nas wymagał uiszczenia opłaty w wysokości 500 zł.

Koszt usługi adwokata lub radcy prawnego

Spory z ubezpieczycielami są na tyle zawiłe, iż bez doświadczonego prawnika szanse na wygraną są zdecydowanie mniejsze niż w przypadku jego zatrudnienia. Najlepiej od razu zaangażować do pomocy profesjonalistę. Koszt usługi adwokata lub radcy prawnego reguluje zawarta pomiędzy nim a klientem umowa. Dlatego jednocznacznie nie można określić kosztów, jakie są z tym związane. Poniżej stawki minimalne przy wartości sprawy, określone przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu:

  • do 500 zł – 60 zł;
  • powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł;
  • powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł;
  • powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł;
  • powyżej 200 000 zł – 7 200 zł.

(kwoty podane w odniesieniu do spraw cywilnych)

Należy zwrócić uwagę, że podane wyżej opłaty to stawki minimalne. Stawki proponowane przez doświadczonych pełnomocników są wyższe od stawek minimalnych.

Koszt opinii biegłego

Właściwe oszacowanie wysokości poniesionych przez poszkodowanego strat to najczęściej istota sporu w sprawach przeciwko ubezpieczycielom. W związku z tym nieodzownym jest powołanie biegłego określonej specjalności. Na podstawie opinii takiego biegłego sąd będzie mógł rozstrzygnąć spór poszkodowanego z ubezpieczycielem o wysokość należnego odszkodowania. Koszt opinii biegłego zazwyczaj ponosi strona, która wnosi o przeprowadzenie tego dowodu. Im większy nakład pracy biegłego, im obszerniejsza i bardziej pracochłonna opinia, tym jej koszt będzie wyższy. Można jedynie szacować, że w przypadku sporu o odszkodowanie za uszkodzenie samochodu koszt ten będzie się kształtował na poziomie od 500 zł do 2 500 zł.

Konsekwencje finansowe przegranego procesu

Pozyższe przykłady pokazują, że koszty jakie należy ponieść w związku z wytoczeniem powództwa są dość znaczne. W przypadku wygrania sprawy w 100% sąd zasądza na rzecz strony wygrywającej całość poniesionych przez nią kosztów procesu. Ale ta zasada działa w obie strony – w przypadku przegranej osoba poszkodowana nie tylko traci poniesione przez siebie koszty procesu, ale jest także zobowiązana do zwrotu kosztów procesu poniesionych przez zakład ubezpieczeń (kosztów wynajętego przez ubezpieczyciela adwokata lub radcy prawnego itp).

Pamiętajmy, że przed wytoczeniem procesu należy bardzo dobrze rozważyć wszelkie „za” i „przeciw” oraz należycie oszacować kwotę, jakiej zamierzamy domagać się od ubezpieczyciela. Skorzystanie z pomocy profesjonalistów zmniejsza ryzyko przegranej, bardzo często zwiększając kwotę rekompensaty, jaką wypłaci nam ubezpieczyciel.