Kolizja czy wypadek drogowy?

Gdy dochodzi do zdarzenia drogowego, posługujemy się dwoma pojęciami: wypadek drogowy i kolizja drogowa. Dla większości osób, nawet biorących udział w takim zdarzeniu, te dwa pojęcia niczym się nie różnią. I jest to błędne myślenie – sposób postępowania na miejscu wypadku i kolizji drogowej jest zasadniczo różny. Jaka jest różnica pomiędzy wypadkiem a kolizją? Czym różnią się te pojęcia?

Najprostszy podział to:
– kolizja drogowa to zdarzenie, w którym żaden z uczestników nie odniósł obrażeń, a szkodzie ulega jedynie mienie,
– wypadek drogowy to zdarzenie, w którym uczestniczące w nim osoby doznają obrażeń ciała (naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni) lub ponoszą śmierć.

Kolizja drogowa

„Kolizja, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni”.

Jest to określenie potoczne, które przyjęło się i jest stosowane, zarówno przez policjantów, organy sądownicze i ubezpieczeniowe, jak i przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. Określenia kolizji drogowej nie znajdziemy ani w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, ani w kodeksie wykroczeń. Skąd pomysł na taką definicję? Ponieważ łatwiej jest używać określenia „kolizja” niż „wypadek, w którym nie ma ofiar”.

Wypadek drogowy

Definicja wypadku drogowego zmieniała się i ewoluowała na przestrzeni wielu lat. Brano pod uwagę uwagę nie tylko śmierć lub obrażenia ciała jednego z uczestników zdarzenia drogowego, ale również straty w mieniu znacznej wartości lub też zniszczenia pojazdów świadczące o dużej sile uderzenia. Aktualna definicja wypadku drogowego brzmi:

„Wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni określa lekarz i nie jest to jednoznaczne ze zwolnieniem lekarskim wystawionym w związku z uczestniczeniem w zdarzeniu drogowym.

Odpowiedzialność karna za spowodowanie wypadku komunikacyjnego możliwa jest w przypadku ustalenia, że w wyniku naruszenia obowiązujących sprawcę w konkretnych okolicznościach zasad bezpieczeństwa w ruchu, doszło do powstania wskazanych w ustawie skutków. Przestępstwo wypadku komunikacyjnego opisuje art. 177 kodeksu karnego.

Zwolnijmy!

Europejskie statystyki podają, że Polska wciąż jest w czołówce krajów UE, gdzie w wypadkach drogowych ginie najwięcej ludzi. Jednocześnie bezpieczeństwo na polskich i europejskich drogach systematycznie poprawia się – w minionym roku liczba osób, które zginęły na drogach spadła prawie o 10 proc. Komisja Europejska zakłada, że do końca tej dekady liczba tragedii drogowych zmniejszy się o połowę.

Zobacz – Najczęstsze przyczyny wypadków samochodowych.