Kiedy firma nie wypłaci odszkodowania z AC

Umowa Auto Casco

Większość zmotoryzowanych uważa, że wykupienie ubezpieczenia Auto Casco (AC) chroni właściciela samochodu w każdym przypadku. Tak nie jest, a powody dla których firma ubezpieczeniowa może odmówić zwrotu kosztów naprawy auta, zaskakują wielu doświadczonych kierowców.

Warto dokładnie zapoznać się z treścią zawieranej przez nas umowy AC – umowa zawiera ogólne warunki ubezpieczenia, umieszczając wśród nich wyłączenia, czyli sytuacje, kiedy na zwrot pieniędzy nie możemy liczyć. Tutaj najczęściej spotkamy się z zapisem o rażącym niedbalstwie ubezpieczonego.

Poniżej przedstawiamy wybrane sytuacje, które mogą sprawić, że towarzystwo ubezpieczeniowe zmniejszy wartość lub odmówi wypłaty odszkodowania. W takich przypadkach dochodzenie rekompensaty prawdopodobnie skończy się sprawą w sądzie.

Brak prawa jazdy

Zdecydowana większość ubezpieczycieli odmówi wypłaty odszkodowania, jeśli wypadek czy stłuczkę spowodował:

  • kierowca bez uprawnień do prowadzenia samochodu (nigdy nie zdał egzaminu na prawo jazdy),
  • kierowca, któremu policja zatrzymała prawo jazdy (w momencie zatrzymania nie posiadał dokumentu prawa jazdy).

Zanim pożyczymy nasz samochód znajomemu lub oddamy pojazd firmowy w ręce naszego pracownika, sprawdźmy, czy posiada on stosowne uprawnienia. Dotyczy to również osób, które dla nas wykonują usługi, np pracownik myjni czy mechanik.

Kradzież samochodu, brak dokumentów i kluczyków

Nie zawsze kradzież auta jest jednoznaczna z wypłatą odszkodowania. Należy pamiętać, że ubezpieczyciel może odmówić rekompensaty, jeśli przyczyniliśmy się do kradzieży swoim niedbalstwem – czyli pozostawiliśmy dowód rejestracyjny i kluczyki w miejscu ułatwiającym złodziejowi kradzież.

Jednocześnie nie każdy przypadek, gdy tracimy samochód, dokumenty i kluczyki, będzie wiązać się z brakiem odszkodowania. Jeżeli staliśmy się ofiarą napadu, kradzieży kieszonkowej, obrabowania domu i przy okazji samochodu – towarzystwo ubezpieczeniowe będzie musiało zapłacić. Nawet przypadek, gdy pozostawiłeś samochód z włączonym silnikiem, by otworzyć lub zamknąć bramę do posesji, nie zwalnia ubezpieczyciela z rekompensaty.

Jazda sportowa

W Polsce liczba torów wyścigowych stale rośnie. Wraz z nią rośnie ilość kierowców, którzy w bezpieczny sposób chcą poszaleć swoim samochodem. Towarzystwa ubezpieczeniowe doceniają bezpieczną jazdę po publicznych drogach, natomiast większość w swoich umowach AC zastrzega, że nie pokrywa kosztów naprawy pojazdu w wyniku wypadków i szkód powstałych na torze wyścigowym. Mówią o tym zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), podając definicje rajdu, zawodów, jazdy treningowej lub jazdy konkursowej. Gdy szkoda powstanie podczas jazdy po torze lub obiekcie, który nie jest jezdnią przeznaczoną dla ruchu drogowego, ubezpieczyciel uniknie zapłacenia odszkodowania. Jeżeli bardzo nam zależy na ochronie naszego pojazdu podczas sportowej jazdy, należy wybrać AC z rozszerzonym zakresem ochrony. Nie każdy ubezpieczyciel oferuje takie ubezpieczenie, dodatkowo wiąże się to ze wzrostem składki ubezpieczeniowej.

Bezpieczna jazda, bezpieczne parkowanie

Pamiętaj, że stoczenie się pojazdu z powodu braku zaciągniętego hamulca postojowego, może być przyczyną odmowy odszkodowania – ubezpieczyciel nie pokryje kosztów naprawy pojazdu i nie pokryje strat, jakie taki pojazd wyrządził.

Gdy w warunkach zimowych dojdzie do zdarzenia na drodze, a nasz pojazd jest wyposażony w opony letnie, ubezpieczyciel spróbuje odmówić wypłaty odszkodowania. Użyje argumentu, że w takich warunkach lepiej sprawdziłyby się „zimówki”, a nasz pojazd stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Podobna sytuacja będzie miała miejsce, gdy wypadek nastąpi po wygaśnięciu ważności przeglądu technicznego. Ubezpieczyciel będzie starał się o nie wypłacenie odszkodowania, ale będzie musiał jednak dowieść, że to zły stan pojazdu był przyczyną zaistnienia szkody.

Odmowa wypłaty świadczenia z AC za szkodę spowodowaną przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków to obecnie standardowa procedura, mocno podkreślana przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe.

Rozmowa przez telefon podczas jazdy

Rozmawianie w trakcie jazdy czy pisanie smsów rozprasza kierowcę, niebezpiecznie zwiększając ryzyko spowodowania wypadku. Polska Policja szacuje, że jeden wypadek na cztery był efektem używania telefonu komórkowego. Wykorzystują to firmy ubezpieczeniowe, korzystając z zapisu o rażącym niedbalstwie ubezpieczonego. A za takie uznawane są: rozmowa przez telefon, pisanie smsów, sięganie po upuszczony telefon czy nawet wyciąganie telefonu ze schowka lub torebki. Ubezpieczyciel potrafi jako dowodu w sprawie użyć naszego rejestru połączeń i korespondencji tekstowych, zwracając się do operatora sieci komórkowej po billing.

Zamieszki

Atak terrorystyczny lub zamieszki – to kolejny punkt umowy AC, na który warto zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia. Większość towarzystw ubezpieczeniowych zaznacza, że nie będzie pokrywać szkód powstałych w wyniku ataków terrorystycznych, zamieszek czy przemarszu demonstrantów.

Podsumowanie

Warto dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, jakie są zawarte w umowie AC. Należy wybrać ofertę tej firmy, która oferuje najbardziej odpowiadający nam nas zakres ochrony, bo jak już wiemy z wyżej przytoczonych przykładów, nie wszystkie zdarzenia i szkody ubezpieczyciel pokryje w ramach umowy ubezpieczenia Auto Casco – firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania z AC zgodnie z zapisami w naszej umowie.