Autor: cito

Szpital, szkoda medyczna, skład odszkodowania za szkodę medyczną

Skład odszkodowania za szkodę medyczną

Odszkodowanie za szkodę medyczną jest formą rekompensaty przyznawaną pacjentowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu medycznego. Skład takiego odszkodowania może obejmować różne elementy, które mają na celu pokrycie zarówno strat materialnych, jak i niematerialnych doznanych przez poszkodowanego.

Świadczenia Kompensacyjne za zdarzenia medyczne

Świadczenia Kompensacyjne

Od dnia 6 września 2023 r. osoba uprawiona może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego do Rzecznika Praw Pacjenta. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych obejmuje zdarzenia medyczne, do których doszło w szpitalu w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Wesołych Świąt – Wielkanoc 2024

Wesołych Świąt

Życzymy Państwu zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Spokojnego i bezpiecznego odpoczynku w rodzinnym gronie oraz mnóstwo wiosennego słońca.