Banknoty 100 zł

175.000,00 PLN za wypadek przy pracy!

Za wypadek przy pracy co do zasady odpowiada pracodawca. O ile może on zaspokoić szkodę ze swojej polisy ubezpieczeniowej, o tyle sam fakt jej posiadania nie zwalnia go z odpowiedzialności. Oznacza to tyle, że, jeżeli ubezpieczenie nie zaspokoi w pełni naszego roszczenia, mamy prawo wystąpić o dopłatę bezpośrednio do pracodawcy.

W sprawie jednej z naszych Szanownych Klientek, która uległa wypadkowi przy pracy, na skutek którego doznała rozległych obrażeń ramienia prawego, CITO uzyskało na jej rzecz kwotę 100.000,00 PLN od ubezpieczyciela pracodawcy. Ponieważ w naszej ocenie suma ta nie kompensowała w pełni krzywdy doznanej przez poszkodowaną, nasze Biuro zdecydowało się wystąpić na drogę sądową przeciwko zakładowi pracy. Czynności podjęte przez naszych prawników doprowadziły w rezultacie do zawarcia ugody sądowej, na mocy której pozwany pracodawca zobowiązał się zapłacić na rzecz naszej Klientki 75.000,00 PLN. Tym samym, łącznie zdołaliśmy uzyskać dla poszkodowanej kwotę 175.000,00 PLN świadczeń odszkodowawczych, co w całości wyczerpało jej roszczenia i pozwoliło zadośćuczynić doznanej przez niej krzywdzie.

Jeżeli jesteś osoba poszkodowaną na skutek wypadku przy pracy, a Twój pracodawca lub jego ubezpieczyciel uchyla się od zapłaty uczciwego zadośćuczynienia, koniecznie zgłoś się do CITO! Nasi specjaliści bezpłatnie przeanalizują Twój przypadek, a następnie przeprowadzą przez cały proces likwidacji Twojej szkody.

Nie zwlekaj! Dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

+48 91 483 70 14 +48 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#wypadekprzypracy #szkoda #szkodanaosobie #oc #nnw #wypadek #ubezpieczenie #polisa #zadoscuczynienie #odszkodowanie #swiadczenieodszkodowawcze #zanizoneodszkodowanie #dochodzenieodszkodowan #cito