Pięść

Wygrana sprawa – uderzenie tępym narzędziem

W kwietniu bieżącego roku zapadł wyrok w sprawie dotyczącej klienta naszej firmy, który został uderzony tępym narzędziem, w wyniku czego poszkodowany doznał złamania kości promieniowej górnej, powodując obrażenia na okres trwający dłużej niż 7 dni.

Sąd po rozpoznaniu sprawy orzekł wobec oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w kwocie 15.000,00 zł wraz z zapłatą kosztów sądowych w tym kosztów zastępstwa prawnego.