Porady

Budynek, balkony

Polisa na dom to nie tylko pożar, czy zalanie!

Ubezpieczając swoje cztery kąty, obejmujesz ochroną nie tylko nieruchomość, ale i jej mieszkańców. Zdecydowana większość polis domów i mieszkań chroni nie tylko przed szkodami wyrządzonymi nam działaniem różnego rodzaju żywiołów, ale i przed szkodami, które my wyrządziliśmy innym (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym).

Zobacz więcej
Banknoty 200 zł, wielka szkoda, wielka kasa!

Wielka szkoda? Wielka kasa!

CITO nie dzieli szkód na małe i duże – każdej nadajemy identyczny priorytet! To, co jednym może wydawać się drobnym problemem, komuś innemu może przysporzyć masę kłopotów. Dlatego dla nas każda szkoda jest wielka, a wielka szkoda to wielka kasa!

Zobacz więcej
Dzień, dymiący komin, szkoda chemiczna

44.102,40 zł za tzw. „szkodę chemiczną” na pojeździe

Kolejny sukces CITO w walce przeciwko jednemu z polickich zakładów chemicznych, odpowiedzialnemu za chemiczną korozję powłok lakierniczych pojazdów. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w postępowaniu o sygn. akt I C 1114/20 zasądził na rzecz jednej z naszych Szanownych Klientek kwotę 44.102,40 zł odszkodowania i kosztów zastępstwa procesowego, uznając tym samym za zasadne całościowe lakierowanie jej samochodu.

Zobacz więcej
Świeca, płomień

17.342,12 zł zadośćuczynienia po śmierci babci

Zadośćuczynienie pieniężne po śmierci osoby najbliższej, oparte jest na konstrukcji przepisu z art. 448 k.c., a więc wymaga wykazania naruszenia dóbr osobistych w postaci, m. in. utraty możliwości życia w pełnej rodzinie, utraty kontaktów z osobą bliską, pozbawienie możliwości wychowania przez rodziców, dziadków etc. Katalog dóbr osobistych jest otwarty i różnią się one w zależności od bliskości relacji i więzów rodzinnych ze zmarłą osobą.

Zobacz więcej
Noc, dymiące kominy.

25.203,84 zł za tzw. szkodę chemiczną na pojeździe

Chemiczne uszkodzenie lakieru samochodowego, to problem doskonale znany mieszkańcom Polic i osobom, które w tym mieście często przebywają. Do powstania szkody dochodzi na skutek opadu cząsteczek chemicznych emitowanych przez jeden z zakładów funkcjonujących lokalnie.

Zobacz więcej