Ubezpieczyciel 0 PLN, Sąd 28310 PLN

Ubezpieczyciel = 0,00 PLN, Sąd = 28.310,93 PLN

Odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek wjechania w zalęgającą na jezdni wodę opadową spoczywa na zarządcy drogi, a nie na nieroztropnym kierowcy, który wjechał w kałużę – jak życzyłby sobie tego ubezpieczyciel zarządcy. Na skutek złożonej przez CITO apelacji, Sąd Okręgowy w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II Ca 1004/21 przychylił się do argumentacji strony powodowej, zgodnie z którą kierujący pojazdem nie musi być w stanie przewidzieć głębokości kałuży na jezdni, a więc i konsekwencji wjechania w nią. Co więcej, ufa on, że zarządca drogi na tyle zabezpieczył jej stan, w tym stan kanalizacji, aby można było bezpiecznie przejechać nawet przez zalęgającą na drodze wodę. „To na pozwanej spółce zdaniem Sądu Okręgowego spoczywał obowiązek wykazania, że ubezpieczona gmina będącą zarządcą drogi wykonała prawidłowo spoczywający na niej obowiązek utrzymania drogi w stanie należytym, czyli takim, który nie zagrażałby bezpieczeństwu uczestników ruchu i nie stanowił niebezpieczeństwa dla ich mienia. Ten obowiązek wynika wprost z przepisów ustawy o drogach publicznych i ten to obowiązek zdaniem Sądu Okręgowego nie został wypełniony w sposób należyty i nie wykazano, że tak, do wypełnienia tego obowiązku istotnie doszło. Obowiązkiem zarządcy było bowiem zapewnienie takiego odprowadzenia nadmiaru wód opadowych, aby nie zalegała ona na powierzchni jezdni i to na zarządcy spoczął obowiązek zastosowania takiego rozwiązania technicznego, czy to konstrukcji samej jezdni, czy też systemu odprowadzania wody, który na tym odcinku drogi umożliwi sprawne odpływanie wód opadowych (…)”.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną jakimkolwiek zdarzeniem losowym życia codziennego, koniecznie zgłoś się do CITO po bezpłatną poradę. Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#oc #ac #nw #nnw #szkoda #szkodanapojeździe #szkodakomunikacyjna #szkodanamieniu #szkodarzeczowa #szkodanaosobie #szkodaosobowa #wypadek #kolizja #szkodacałkowita #szkodaczęściowa #nieszczęśliwywypadek #pojazdzastępczy #autozastępcze #zalanie #pożar #odszkodowanie #zadośćuczynienie #swiadczenieodszkodowawcze #dochodzenieodszkodowan #polisa #umowaubezpieczenia #ogólnewarunkiubezpieczenia #owu #cito