Protokół, lekarze, szpital

Roszczenia w szkodzie na osobie z OC sprawcy

Szkoda na osobie, to nie tylko zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ale również szeroki wachlarz innych roszczeń odszkodowawczych, o których poszkodowani często nie zdają sobie sprawy. Doznany na skutek wypadku uraz niesie za sobą często konieczność pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji, czy dojazdów do placówek medycznych. Niemożność uczęszczania do pracy naraża nas na utratę szeroko rozumianych korzyści majątkowych. Poszkodowany nadto często wymaga opieki. W przypadku ciężkich obrażeń, osoba poszkodowana w wypadku może liczyć na okresową bądź stałą rentę.

To tylko przykładowe świadczenia, o które można ubiegać się obok rekompensaty za krzywdę. Odpowiedzialność cywilna jest właściwie nieograniczona, a warunkiem uzyskania danego odszkodowania, jest adekwatny związek przyczynowy pomiędzy zawinionym zachowaniem sprawcy, a powstałą w jego wyniku szkodą. W skrócie – musimy wykazać, że do określonej straty by nie doszło, gdyby nie dany wypadek. Strata ta oczywiście musi być naturalnym następstwem zdarzenia szkodowego. Przykładowo to, że poszkodowany chodząc o kulach porysował parkiet w mieszkaniu, będzie stanowiło zbyt daleko idące następstwo wypadku i nie będzie pozostawało z nim w adekwatnym związku przyczynowym.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku, do którego doszło z czyjejś winy? Masz wątpliwości co do tego, które z Twoich roszczeń są zasadne? Koniecznie zgłoś się do CITO po bezpłatną poradę. Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#oc #nw #nnw #szkoda #szkodanaosobie #uraz #złamanie #kontuzja #obrażenia #obrażeniaciała #kosztyleczenia #kosztyrehabilitacji #kosztydojazdów #dojazdydoplacówekmedycznych #wypadek #wypadekdrogowy #wypadekkomunikacyjny #nieszczęśliwywypadek #kolizja #kolizjadrogowa #kolizjakomunikacyjna #zadośćuczynienie #odszkodowanie #świadczenieodszkodowawcze #dochodzenieodszkodowań #zaniżonezadośćuczynienie #zaniżoneodszkodowanie #cito