Wygrana sprawa – 5000 zł zamiast odmowy

Wygrana sprawa 5.000,00 zł zamiast odmowy – tytułem zadośćuczynienia za wypadek w wyniku zaniechań w wykonaniu obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków w lokalu strony pozwanej.

W dniu 15 grudnia 2010 r. nasza klientka udała się do salonu sieci telefonii komórkowej, przed wejściem do salonu otrzepała buty ze śniegu, a wchodząc do niego otworzyła drzwi i po postawieniu jednej stopy w obrębie sklepu poślizgnęła się. Bezpośrednio po zdarzeniu poszkodowana zwróciła uwagę pracownicy placówki na brak wycieraczki, na co uzyskała odpowiedź, że zostaną dopiero dowiezione z innego miasta.

W dniu zdarzenia występowały obfite opady śniegu, ulica była oblodzona i zaśnieżona, nie była posypana piaskiem, ani solą. Zarówno przed wejściem do salonu na zewnątrz, jak i bezpośrednio za drzwiami nie było wycieraczki, a podłoga salonu była wyłożona dużymi, błyszczącymi kaflami.

Poszkodowana z powodu przedmiotowego zdarzenia przeszła długotrwały proces leczenia zarówno farmakologicznego jak i rehabilitacyjnego.

Strona pozwana kwestionowała swoją odpowiedzialność zarówno co do zasady jak i wysokości, zarzucając w pierwszej kolejności brak wykazania przez powódkę zaistnienia przedmiotowego zdarzenia wypadkowego.

W ocenie Sądu strona powodowa w sposób dostateczny wykazała wystąpienie zdarzenia, jego okoliczności i przyczyny. Zaprezentowane przez nią dowody w postaci zeznań świadka, złożonych dokumentów oraz przesłuchania naszej klientki nie budziły żadnych wątpliwości, co do ich wiarygodności, zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy, tym bardziej, że strona pozwana nie podważyła ich pozytywnych walorów dowodowych, ani nie zaoferowała środków dowodowych na przeciwne okoliczności.

Nadto powołani w sprawie biegli z zakresu medycyny potwierdzili z dużym prawdopodobieństwem, że stwierdzone u powódki urazy mogły powstać w przedstawionych przez nią okolicznościach.

Sąd po rozpoznaniu sprawy uwzględnił rodzaj obrażeń ciała u powódki, długotrwałość i rodzaju procesu leczenia, czasokres i rozmiar odczuwania bólu, ograniczenia płynące ze stanu zdrowia bezpośrednio po wypadku jak i obecne, oraz okoliczność przebiegu rehabilitacji i poziomu życia powódki obecnie.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Sąd uznał iż kwota zadośćuczynienia powinna wynosić 5.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z należnymi ustawowymi odsetkami za opóźnienie.