Ubezpieczyciel 1700 PLN, Cito 17556 PLN

Ubezpieczyciel = 1.700,00 PLN, CITO = 17.556,00 PLN

Nigdy nie przyjmuj ustaleń ubezpieczyciela za słuszne! Zanim zaakceptujesz przyznane Ci odszkodowane, pozwól najpierw ocenić swoją sprawę specjalistom takim, jak CITO!

W sprawie jednego z naszych Szanownych Klientów ubezpieczyciel, w ramach dobrowolnej polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków, określił stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu na zaniżonym poziomie 5% i przyznał 1.700,00 PLN świadczenia odszkodowawczego (polisa przewidywała wypłatę 340,00 PLN za każdy 1% uszczerbku). Na skutek podjętych przez CXITO czynności faktycznych i prawnych, w tym wystosowanego wystąpienia reklamacyjnego, wysokość uszczerbku została zweryfikowana do łącznie 43%, co odpowiada kwocie 14.620,00 PLN. Ubezpieczony otrzymał ponadto świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu. Łącznie nasze Biuro uzyskało na jego rzecz kwotę 17.556,00 PLN.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną jakimkolwiek zdarzeniem losowym życia codziennego, koniecznie zgłoś się do CITO po bezpłatną poradę. Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#nw #nnw #szkoda #szkodanaosobie #uraz #złamanie #wypadek #nieszczęśliwywypadek #upadek #potknięcie #poślizgnięcie #zadośćuczynienie #odszkodowanie #swiadczenieodszkodowawcze #dochodzenieodszkodowan #cito