Podróż samochodem z mapą za granicą

Szkoda za granicą?

Co do zasady, miejsce powstania szkody nie ma większego znaczenia dla osoby poszkodowanej, niemniej nie pozostaje zupełnie bez wpływu na przebieg jej likwidacji. W przypadku szkód komunikacyjnych, w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz należących do tzw. „Systemu Zielonej Karty” (pełna lista państw: https://www.pbuk.pl/system-zielonej-karty/biura-narodowe) sytuacja jest prosta. Jeżeli sprawcą szkody jest obywatel jednego z krajów należnych do Systemu, Twoją szkodę likwidować będzie reprezentant jego ubezpieczyciela na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli któryś z krajowych zakładów ubezpieczeń. Jeżeli przedmiotem szkody są następstwa nieszczęśliwego wypadku, dla odpowiedzialności Twojego ubezpieczyciela NNW nie ma znaczenia to, gdzie wypadek miał miejsce, chyba że umowa ubezpieczenia wyraźnie ogranicza zakres terytorialny obowiązywania. Dlatego też, przed wyjazdem za granicę, zwłaszcza w celach turystycznych, warto upewnić się, że kraj docelowy nie został wyłączony przez ogólne warunki ubezpieczenia, a jeśli został – wykupić odpowiednią dodatkową polisę na czas podróży. Podobnie należy postąpić, jeśli udajemy się samochodem do kraju, który nie należy do „Systemu Zielonej Karty”. Warto wówczas wykupić dodatkowe ubezpieczenia pojazdu, co zresztą z reguły jest obowiązkiem płynącym z przepisów prawa kraju destynacji.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną jakimkolwiek zdarzeniem życia codziennego, które wydarzyło się za granicą, nie musisz martwić się o uzyskanie odszkodowania samodzielnie. Nasze Biuro specjalizuje się również w likwidacji szkód powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Postaw na jakość i koniecznie zgłoś się do CITO po bezpłatna poradę. Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

+48 91 483 70 14 +48 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#oc #ac #nw #nnw #zielonakarta #systemzielonejkarty #szkoda #szkodazagranica #szkoazagraniczna #szkodanaosobie #szkodaosobowa #szkodanapojezdzie #wypadek #kolizja #uraz #krzywda #ubezpieczenie #polisa #odszkodowanie #zadoscuczynienie #swiadczenieodszkodowawcze #dochodzenieodszkodowan #cito