Rekordowe odszkodowanie w kwocie 1.965.287,00 PLN

1.965.287,00 PLN

Dokładnie taką kwotę zdołaliśmy wywalczyć dla jednego z naszych Szanownych Klientów po wieloletnim, głośnym procesie sądowym przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie szkody na osobie powstałej na skutek upadku drzewa. Na tę imponującą sumę składają się zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz odszkodowania z tytułu poniesionych przez poszkodowanego kosztów leczenia i rehabilitacji. Długotrwała batalia na salach sądowych zakończyła się prawomocnym wyrokiem przede wszystkim dzięki błyskawicznej reakcji prawnej i zabezpieczeniu materiału dowodowego, w szczególności samego – przeznaczonego do utylizacji – drzewa oraz jego korzeni do celów ekspertyzy dendrologicznej.

Opisana sprawa jest z pewnością największym sukcesem CITO w piętnastoletniej działalności Biura, a uzyskane na rzecz poszkodowanego środki pozwolą choć częściowo zrekompensować ogrom doznanej przez niego krzywdy. Zdołaliśmy znaleźć podmiot odpowiedzialny za szkodę, pomimo że w sprawie odpowiedzialność ta była zrzucana z instytucji na instytucję, a każda z nich uchylała się od uznania swojej winy za zaniechania w opiece nad gminnym drzewostanem. Sukces ten napawa nas dumą i jest owocem wieloletniej wytężonej pracy całego zespołu CITO. Dedykujemy go Gracjanowi, człowiekowi który budzi w nas podziw swoją walecznością, wytrwałością i optymizmem, naszemu Szanownemu Klientowi i serdecznemu Przyjacielowi. Gracjan! Nigdy się nie poddawaj! Ogromne podziękowania należą się również rodzinie poszkodowanego, która wraz z naszym Biurem walczyła o sprawiedliwość do samego końca!

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną jakimkolwiek zdarzeniem losowym życia codziennego, koniecznie zgłoś się do CITO po bezpłatną poradę. Nasi specjaliści ocenia Twoją sprawę, a następnie przeprowadzą cię przez proces likwidacji szkody uzyskując na Twoja rzecz należne Ci świadczenia odszkodowawcze. Każdą sprawę traktujemy w sposób zindywidualizowany i priorytetowy. Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

91 483 70 14 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#oc #ac #nw #nnw #wypadek #kolizja #drzewo #zwalonedrzewo #upadekdrzewa #nieszczesliwypadek #szkoda #ubezpieczenie #polisa #szkodanaosobie #szkodaosobowa #szkodanapojezdzie #szkodakomunikacyjna #szkodanamieniu #zadoscuczynienie #odszkodowanie #swiadczenieodszkodowawcze #dochodzenieodszkodowan #cito