Przyczyna zewnętrzna przy wypadku przy pracy

Przypomnijmy – wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Przyczyna zewnętrzna

Czym w takim razie jest przyczyna zewnętrzna przy wypadku przy pracy? Pamiętajmy, że pojęcie przyczyny zewnętrznej jest zawarte w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Przyczyną zewnętrzną może być nadmierny wysiłek fizyczny.

Nadmierny wysiłek fizyczny, przekraczający pewną określoną, przyjętą na danym stanowisku pracy wielkość, a zwłaszcza powodujący przemęczenie, może spowodować uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy, pomimo występowania u pracownika choroby serca. Ustalenia, czy w danym wypadku był to nadmierny wysiłek fizyczny, można próbować poprzez porównanie wysiłku fizycznego u innych pracowników pracujących na takim samym lub podobnym stanowisku. Taka sytuacja, jako kwestia ocena, będzie podlegać rozstrzygnięciu przez sąd w razie nieuznania zdarzenia za wypadek przy pracy.

Przyczyną zewnętrzną nie jest choroba pracownika

Zdarzeń wywołanych przez chorobę pracownika, nie można traktować jako wypadków przy pracy, gdyż jako przyczyny wewnętrzne spowodowane przez niedomagania organizmu pracownika, eliminują uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy. Chodzi tu o choroby, na które cierpi pracownik i które spowodowały to zdarzenie.

Przykładowo: jeżeli pracownik na stanowisku pracy, zamiast rozładowywania paczek o wadze 5 kg (zgodnie z opisem stanowiska), rozładowuje paczki o wadze 10 kg (bez zmiany opisu stanowiska) i w związku z tym zasłabnie, jego wypadek zostanie uznany jako jako wypadek przy pracy z przyczyny zewnętrznej, jaką był nadmierny wysiłek.

Doznałeś wypadku przy pracy? Nie otrzymałeś należnego Tobie odszkodowania, lub Twoje odszkodowanie było zaniżone? Skontaktuj się z naszym zespołem doradców, pomożemy Tobie uzyskać wysokie odszkodowanie – tel. +48 91 483 70 14.