Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku drogowym

W 2016 roku średnio co miesiąc na polskich drogach dochodzi do 1300 wypadków, w których ginie 100 osób, a rannych jest około 1500 – wg statystyk Koemndy Głównej Policji.

Świadczenie za śmierć bliskiej osoby nie przysługuje nam automatycznie.

Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby można domagać się od osoby odpowiedzialnej za spowodowanie szkody, a w przypadku posiadania ubezpieczenia OC przez sprawcę, odpowiedzialnym będzie jej ubezpieczyciel.

Bliskie relacje ze zmarłym

Pierwsze na co zwróci uwagę ubezpieczyciel, to wykazanie bliskich relacji ze zmarłym oraz wykazanie krzywdy, jakiej doznaliśmy w związku ze śmiercią poszkodowanego. Ukazanie więzi rodzinnej dokumentuje naszą zażyłość ze zmarłym i doznaną krzywdę. Jednak zmarła osoba nie musi być członkiem rodziny, wystarczy że pozostawała z osobą starającą się o odszkodowanie w tzw. związku partnerskim. Sąd w trakcie postępowania sprawdzi nasze relacje ze zmarłym i zbierze odpowiednie dowody: wspólne zdjęcia i filmy, zeznania rodziny, sąsiadów, przyjaciół czy współpracowników.

Należne formy odszkodowania w przypadku śmierci w wypadku drogowym bliskiej osoby:

  • zadośćuczynienie czyli forma rekompensaty za doznaną krzywdę,
  • zwrot kosztów związanych z leczeniem i organizacją pogrzebu,
  • zadośćuczynienie, gdy w skutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie naszej sytuacji życiowej,
  • ustalenie tzw. renty alimentacyjnej.

Czy warto korzystać z pomocy firmy specjalizującej się w dochodzeniu odszkodowania i kierować sprawę do sądu?

Według danych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości osoby, które zdecydują się na postępowanie sądowe mogą ubiegać się o odszkodowanie średnio 4-krotnie wyższe niż w przypadku osobistych negocjacji z ubezpieczycielem.

Zakłady ubezpieczeniowe dążą do ustalenia sztywnych kwot wypłacanych świadczeń. Ponieważ nie można wszystkich traktować jednakowo, do każdej sprawy trzeba podejść indywidualnie i tu właśnie jest miejsce na profesjonalnie prowadzone negocjacje z ubezpieczycielem. Nie można zakładać, że wszyscy ubezpieczyciele zaniżają wszystkie odszkodowania, ale najlepiej w takim przypadku podjąć kroki prawne i sprawdzić, czy należy nam się odszkodowanie i jakiej wysokości odszkodowanie uzyskuje się w podobnych przypadkach.

Kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Wcześniej obowiązywał 10-letni okres przedawnienia. Od 10 sierpnia 2007 roku zadośćuczynienia za śmierć bliskich przedawniają się dopiero po 20 latach od dnia zdarzenia (gdy śmierć jest wynikiem przestępstwa). Wszystkie sprawy, które nie były przedawnione w dniu wprowadzenia zmian, czyli w dniu 10 sierpnia 2007, zostały objęte 20-letnim okresem przedawnienia.