Składanie podpisu na polisie ubezpieczeniowej

O czym warto pamiętać przed zawarciem polisy?

Zanim podpiszesz umowę z ubezpieczycielem, w pierwszej kolejności koniecznie zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia – tzw. „OWU”. To właśnie one, a nie sama polisa, określają zakres ochrony, zasady wypłaty odszkodowań i przede wszystkim przesłanki wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej. OWU stanowią rozwinięcie podstawowych zasad zawartych w polisie i bardzo często całkowicie zmieniają to, co zdawało się być oczywiste przy zawieraniu umowy z agentem. Do CITO bardzo często zgłaszają się ubezpieczeni, którzy, np. ulegli nieszczęśliwemu wypadkowi i mimo posiadanej polisy nie otrzymali odszkodowania. Po przeanalizowaniu ogólnych warunków ubezpieczenia okazuje się, że ubezpieczenie to właściwie przed niczym nie chroni, a same OWU są tak skonstruowane, aby w razie zaistnienia wypadku łatwo było uzasadnić decyzję odmowną. Szczególnie istotne jest, aby zapoznać się z treścią OWU przy zawieraniu polisy AC. Zwrócić należy uwagę na wariant ubezpieczenia, który precyzuje sposób naprawy pojazdu, a więc to, jakiego rodzaju części zamienne mogą zostać użyte do naprawy (czy oryginalne, czy tzw. „zamienniki”) oraz rodzaj warsztatu, w którym można przywrócić pojazd do stanu sprzed szkody (serwis autoryzowany, czy też nieautoryzowany). Istotną jest również kwestia sposobu wyliczania tzw. „szkody całkowitej”. Wszystko to ma bezpośrednie przełożenie na wartość wypłaconego odszkodowania.

Drugą z istotnych informacji, tym razem zawartą już w samej polisie, jest suma ubezpieczenia. Określa ona górną granicę kwotową, do której może zostać przyznane odszkodowanie. Warto przy tym jednak sprawdzić, czy OWU nie precyzują sposobu wyliczania świadczenia. W praktyce okazuje się najczęściej, że za dany wypadek przysługuje określony procent sumy ubezpieczenia. I tak, na przykład w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczyciel wypłaci tyle procent sumy ubezpieczenia, ile procent trwałego uszczerbku na zdrowiu określi współpracujący z zakładem ubezpieczeń lekarz orzecznik. To, że suma ubezpieczenia wynosi przykładowo 50.000,00 zł nie oznacza, że w takiej właśnie kwocie otrzymamy świadczenie. W niektórych umowach ubezpieczenia zawarta jest dodatkowo tzw. „franszyza redukcyjna”, a więc udział własny w szkodzie do określonej kwoty. Oznacza to, że część szkody do tej właśnie kwoty, ubezpieczony musi pokryć z własnej kieszeni. Bardzo często wartość szkody jest niższa od udziału własnego, a w takiej sytuacji zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania.

Niestety to, czy przed zawarciem polisy dochowamy wszelkich starań, aby nasze ubezpieczenie było jak najbardziej korzystne, nie gwarantuje nam, uzyskania odszkodowania za daną szkodę. Zakłady ubezpieczeń każdorazowo dążą do odmowy uznania roszczenia, albo maksymalnego zaniżenia odszkodowania. Nie przejmuj się jednak na zapas i zgłoś się do CITO po bezpłatną poradę! Pozwól nam ocenić swoją sprawę zanim uznasz argumentację ubezpieczyciela za wystarczającą. Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

91 483 70 14
508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00. Jednocześnie informujemy, że w dniu 04 czerwca 2021 r. (piątek) Biuro będzie nieczynne dla interesantów.

#oc #ac #nw #nnw #wypadek #kolizja #nieszczesliwypadek #szkoda #ubezpieczenie #polisa #owu #ogolnewarunkiubezpieczenia #udzialwlasnywszkodzie #franszyzaredukcyjna #szkodanaosobie #szkodaosobowa #szkodanapojezdzie #szkodakomunikacyjna #szkodanamieniu #zadoscuczynienie #odszkodowanie #swiadczenieodszkodowawcze #dochodzenieodszkodowan #cito