Kolizja na parkingu – jak postępować

Kolizje na parkingach nie należą do rzadkości. Zdarzają się na parkingach osiedlowych, parkingach przy hipermarketach czy miejscach postojowych usytuowanych w ciasnych uliczkach. Pośpiech i rozkojarzenie kierującego pojazdem to najczęstsza przyczyna takich zdarzeń. Jak zachować się w sytuacji, gdy spotkamy się z uszkodzeniem naszego pojazdu na parkingu? Jak ustalić sprawcę? Co robić, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia?

Zapanujmy nad emocjami

Stłuczka na parkingu to rodzaj kolizji drogowej, w wyniku której najczęściej dochodzi do uszkodzenia pojazdów lub innego mienia, ale nikt z uczestników nie doznał żadnych obrażeń. Każdej stłuczce towarzyszy stres. I to jest nasze pierwsze zadanie – opanujmy nerwy, nie dajmy się ponieść emocjom. Nikt nie ucierpiał, a samochód zawsze można naprawić.

Świadkowie stłuczki, oświadczenie, Policja na miejscu zdarzenia

Naszym kolejnym zadaniem jest dotarcie do wszystkich świadków oraz wezwanie Policji, o ile zajdzie taka potrzeba.

Kiedy Policja jest potrzebna? Jeżeli nikt z uczestników kolizji nie zgłasza zastrzeżeń odnośnie przebiegu zdarzenia i rozmiaru uszkodzeń czy stanu zdrowia uczestników, wzywanie Policji nie jest konieczne. Wystarczy spisać wspólnie (poszkodowany i sprawca kolizji) oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Pamiętajmy, że kierujący pojazdem sprawcy musi złożyć na oświadczeniu poszkodowanego odręczny podpis.

Jeżeli natomiast parking, na którym miało miejsce zdarzenie, jest oznaczony znakiem „strefa ruchu” wezwanie Policji będzie wskazane. Gdy na oznaczonej „strefą ruchu” drodze wewnętrznej dochodzi do kolizji, Policja ma prawo ukarać mandatem osobę, która stworzyła takie zagrożenie. Jeżeli doszło tylko do otarcia lub delikatnego wgniecenia drugiego samochodu, a podczas zdarzenia w samochodzie nie kierowcy lub pasażerów, to nie ma mowy o stworzeniu zagrożenia i nie będzie podstaw do wystawienia mandatu. Ale wezwani na miejsce policjanci sporządzą notatkę służbową z miejsca zdarzenia, notatkę, która będzie stanowiła podstawę do roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela sprawcy kolizji. Taka notatka ma ogromne znaczenie w procesie o odszkodowanie.

Gdy mamy do czynienia ze zdarzeniem, z którego zbiegł sprawca, świadkowie mogą podać istotne szczegóły np markę i kolor pojazdu. Dlatego warto poświęcić czas na szukanie świadków, rozmowy z nimi, spisanie podanych przez nich informacji. Często parkingi są objęte systemem monitoringu – zapis z monitoringu może nam pomóc w szybkim znalezieniu sprawcy.

Sprawca kolizji drogowej

Gdy znamy sprawcę stłuczki, odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania spada na jego ubezpieczyciela. W przypadku gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a wiedział o kolizji, gdy zostanie zidentyfikowany zostanie ukarany mandatem i utratą zniżek w OC.

W przypadku braku pozytywnej identyfikacji sprawcy kolizji, pomóc nam może jedynie posiadanie ubezpieczenia AC, czyli dobrowolnego ubezpieczenia majątkowego. To z tytułu posiadania tego ubezpieczenia nastąpi wypłata odszkodowania powypadkowego.