Fikcyjny oferent i problem z wypłatą należnego odszkodowania

W lipcu bieżącego roku zgłosił się do nas klient, który w wyniku szkody komunikacyjnej doznał szkody całkowitej na swoim pojeździe. W procesie likwidacji szkody Towarzystwo Ubezpieczeń powołując się na fikcyjną aukcję i oferenta zaniżył należne poszkodowanemu odszkodowanie. Dopiero po interwencji naszego biura wskazali rzeczywistego oferenta na wrak, a po kilkukrotnych monitach wypłacili pełne odszkodowanie poszkodowanemu.