Czerwony Jaguar F-Type

Czy warto wykupić polisę AC?

Warto! Stanowi ona dodatkową ochronę w razie szkody powstałej z naszej winy i pozwala odzyskać przynajmniej część strat poniesionych w jej wyniku. Niemniej przed podpisaniem umowy ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę kilka czynników, które w razie szkody będą miały istotne znaczenie przy sposobie jej szacowania. Ma to oczywiście bezpośrednie przełożenie na wysokość uzyskanego odszkodowania, ale i niestety na wysokość składki ubezpieczeniowej. Do najistotniejszych warunków polisy należą:

  • wariant ubezpieczenia – z reguły zakłady ubezpieczeń oferują polisę AC w kilku wariantach cenowych. Im tańszy, tym gorsze będą warunki ewentualnej naprawy pojazdu. W najniższym wariancie polisa przewiduje zwrot kosztów naprawy z uwzględnieniem cen nieoryginalnych, a nawet używanych części zamiennych oraz stawek robocizny poniżej cen rynkowych. W najdroższym naprawę kalkulować będzie się w oparciu o ceny oryginalnych części zamiennych i stawek robocizny obowiązujących w autoryzowanych serwisach danej marki (ASO). Warianty pośrednie stanowią najczęściej hybrydę pozostałych, co przekłada się na umiarkowaną wartość odszkodowania.
  • sposób wyliczania tzw. „szkody całkowitej” – większość polis AC przewiduje niestety wątpliwie uczciwy algorytm wyliczania szkód całkowitych, mianowicie, niezależnie od wariantu ubezpieczenia, jeżeli koszt naprawy pojazdu wyliczony z uwzględnieniem wyłącznie cen oryginalnych części zamiennych i stawek robocizny stosowanych w ASO przekracza 75% wartości pojazdu wskazanej w polisie, mamy do czynienia ze szkoda całkowitą. W takiej sytuacji odszkodowanie będzie stanowić różnicę pomiędzy wartością pojazdu w dniu powstania szkody, a wartością wraku (ponieważ wrak pozostaje własnością poszkodowanego i może on go sprzedać).
  • zakres ochrony ubezpieczeniowej – co do zasady AC obejmuje po prostu kolizje spowodowane z winy ubezpieczonego. Niemniej zakres ten może być rozszerzony o dodatkową ochronę szyb, opon, czy też, co bardzo istotne, ochronę składki ubezpieczenia. Koszt składki z reguły wzrasta za tzw. „szkodowość”, a więc jeśli ubezpieczony skorzystał w danym roku z AC, to niemal na pewno przyszłoroczna składka nie będzie korzystała ze zniżek za tzw. „bezszkodowość”. Wykupienie dodatkowej ochrony składki zagwarantuje, że pomimo szkody likwidowanej w ramach AC, składka nie wzrośnie.

Oprócz wymienionych powyżej najistotniejszych informacji zawartych w polisie zawsze wato zapoznać się w całości z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, które stanowią uszczegółowienie i jednocześnie integralną część umowy ubezpieczenia. Dane zawarte w samej polisie, to jedynie zrębek warunków, na które wyrażamy zgodę podpisując umowę z zakładem ubezpieczeń. Warto zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej, zakres terytorialny polisy, a wiec to, czy będzie nas ona chronić również poza granicami kraju, czy też terminy i sposoby zgłaszania szkód oraz ich likwidacji.

Jeżeli mimo ostrożności przy zawianiu polisy AC stanowisko ubezpieczyciela i tak budzi wątpliwości, koniecznie zgłoś się do CITO po bezpłatną poradę. Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

91 483 70 14
508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#oc #ac #nw #nnw #wypadek #kolizja #nieszczesliwypadek #szkoda #ubezpieczenie #polisa #umowaubezpieczenia #owu #ogólnewarunkiubezpieczenia #szkodanaosobie #szkodaosobowa #szkodanapojezdzie #szkodakomunikacyjna #szkodanamieniu #zadoscuczynienie #odszkodowanie #swiadczenieodszkodowawcze #dochodzenieodszkodowan #cito