Świeca, płomień

17.342,12 zł zadośćuczynienia po śmierci babci

Zadośćuczynienie pieniężne po śmierci osoby najbliższej, oparte jest na konstrukcji przepisu z art. 448 k.c., a więc wymaga wykazania naruszenia dóbr osobistych w postaci, m. in. utraty możliwości życia w pełnej rodzinie, utraty kontaktów z osobą bliską, pozbawienie możliwości wychowania przez rodziców, dziadków etc. Katalog dóbr osobistych jest otwarty i różnią się one w zależności od bliskości relacji i więzów rodzinnych ze zmarłą osobą. Ubezpieczyciele co raz częściej unikają uznania naruszenia tychże dóbr w przypadku zstępnych dalszych niż dzieci zmarłego, ale czy ktokolwiek mógłby zastąpić szczególną i silną wieź łączącą dziadków z wnukami? W naszej ocenie, jest to jedna z najbliższych relacji międzyludzkich i wymaga wyjątkowej ochrony.

W sprawie jednej z naszych Szanownych Klientek zakład ubezpieczeń odmówił przyznania na jej rzecz zadośćuczynienia po tragicznej śmierci jej babci. Swoje krzywdzące stanowisko ubezpieczyciel argumentował rzekomym brakiem więzi poszkodowanej ze zmarłą, a nadto jej podeszłym wiekiem, który miałby minimalizować stratę. Tak absurdalną, nieuczciwą i niesprawiedliwą decyzję zanegował Sąd Rejonowy w Gryfinie w wyroku wydanym do sprawy o sygn. akt. I C 550/18 zasadzając na rzecz poszkodowanej kwotę 17.342,12 zł zadośćuczynienia oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną jakimkolwiek zdarzeniem życia codziennego, koniecznie zgłoś się do CITO po bezpłatna poradę. Nie zwlekaj – dzwoń! Nasi konsultanci oczekują na Twój kontakt pod numerami:

+48 91 483 70 14
+48 508 589 589

bądź drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

biuro@cito.szczecin.pl

Możesz nas również odwiedzić w Biurze i porozmawiać z nami bezpośrednio. Zapraszamy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w czwartki od 10:00 do 18:00.

#oc #ac #nw #nnw #szkoda #szkodaosobowa #szkodanaosobie #dobraosobiste #naruszeniedóbrosobistych #śmierć #śmierćwwypadku #nasciturus #wypadek #kolizja #wypadeksmiertelny #polisa #ubezpieczenie #umowaubezpieczenia #zadośćuczynienie #odszkodowanie #świadczenieodszkodowawcze #dochodzenieodszkodowań #ogólnewarunkiubezpieczenia #owu #cito