Porady

Rekordowe odszkodowanie w kwocie 1.965.287,00 PLN

1.965.287,00 PLN

Dokładnie taką kwotę zdołaliśmy wywalczyć dla jednego z naszych Szanownych Klientów po wieloletnim, głośnym procesie sądowym przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie szkody na osobie powstałej na skutek upadku drzewa. Na tę imponującą sumę składają się zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz odszkodowania z tytułu poniesionych przez poszkodowanego kosztów leczenia i rehabilitacji.

Zobacz więcej
Banknoty Frank szwajcarski

281.784,51 PLN i unieważnienie umowy kredytu frankowego!

Wyrokiem z dnia 19 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie unieważnił umowę kredytu we frankach szwajcarskich zawartą przez naszych Szanownych Klientów w 2006 r. z Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.). Konsekwencją unieważnienia umowy jest nadto nałożony na Bank obowiązek zapłaty na rzecz powodów kwoty 272.745,79 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Zobacz więcej
Składanie podpisu na polisie ubezpieczeniowej

O czym warto pamiętać przed zawarciem polisy?

Zanim podpiszesz umowę z ubezpieczycielem, w pierwszej kolejności koniecznie zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia – tzw. „OWU”. To właśnie one, a nie sama polisa, określają zakres ochrony, zasady wypłaty odszkodowań i przede wszystkim przesłanki wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej. OWU stanowią rozwinięcie podstawowych zasad zawartych w polisie i bardzo często całkowicie zmieniają to, co zdawało się być oczywiste przy zawieraniu umowy z agentem.

Zobacz więcej
Banknoty 100 zł

Czy wiesz, że nawet ponad 90% odszkodowań jest zaniżonych?

Twoje zapewne też! Dotyczy to świadczeń wypłacanych w każdego rodzaju szkodach. Niekiedy, po prawidłowym przeliczeniu wartości szkody okazuje się, że do odzyskania jest jeszcze kilkukrotnie, a nawet kilkunastokrotnie wyższa kwota. W naszej ponad piętnastoletniej praktyce uzyskaliśmy dla naszych Szanownych Klientów setki tysięcy złotych dopłat do nieuczciwie wyliczonych odszkodowań.

Zobacz więcej
Kobieta w kajaku

Bezpiecznego weekendu!

Przed nami długi czerwcowy weekend. Słoneczna pogoda zachęca do wyjazdu na krótki wypoczynek. Jezioro, morze, góry? Niezależnie od kierunku, pamiętajmy o bezpieczeństwie. Zadbajmy o to, aby myśli o urlopie nie zakłóciły naszej koncentracji za kierownicą – na pełen relaks będziemy mogli pozwolić sobie u celu naszej podróży.

Zobacz więcej