Porady

Dom z niebieskim dachem

Czy warto ubezpieczyć swój dom?

Oczywiście, że warto! A jednak wciąż bardzo wiele osób tego nie robi. Najczęściej przyczyną takiego stanu rzeczy jest motywacja finansowa. Ale czy aby na pewno uzasadniona? Składki na ubezpieczenie nieruchomości oscylują w granicach od 100,00 do nawet ponad 2.000,00 zł.

Zobacz więcej
Kalendarz widok roczny

Masz od trzech do nawet dwudziestu lat na zgłoszenie szkody!

Masz urlop? Korzystając z wolnego czasu, warto sięgnąć pamięcią kilka lat wstecz i zastanowić się, czy w ciągu ostatnich trzech lat nie wydarzyło się coś, za co powinno się otrzymać odszkodowanie? A może wypłacono Ci świadczenie za szkodę, ale jego wysokość wydaje Ci się być zaniżona? Jeżeli szkoda jest skutkiem przestępstwa, czas do jej zgłoszenia bądź podważenia decyzji ubezpieczyciela wynosi aż dwadzieścia lat!

Zobacz więcej
Traktor na polu, żniwa, szkoda rozlicza

Żniwa? Pomagamy również w szkodach rolniczych!

Czas żniw, to niestety również ryzyko szkód w gospodarstwie. CITO oferuje pełną gamę usług prawnych w dochodzeniu odszkodowań w szkodach na pojazdach i maszynach rolniczych, szkodach osobowych po nieszczęśliwych wypadkach – tak w ramach własnych dobrowolnych polis ubezpieczenia, jak i w ramach odpowiedzialności cywilnej sprawcy.

Zobacz więcej
Dokumenty do podpisu

Nieuczciwe warunki ubezpieczenia

Każda umowa ubezpieczenia, oprócz samej z reguły jednostronicowej polisy, zawiera tzw. „ogólne warunki ubezpieczenia” („OWU”). Ten obszerny dokument reguluje wszystkie aspekty ochrony ubezpieczeniowej, a więc jej zakres stosowania, sposób wyliczania odszkodowania, ale i wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Zobacz więcej
Słońce w chmurach

Odszkodowanie za udar słoneczny?

Jeżeli posiadasz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i jesteś osobą, która doznała urazu na skutek zasłabnięcia w upale, masz szansę otrzymać świadczenie odszkodowawcze. Zaznaczyć należy, że samo zasłabnięcie nie stanowi jeszcze szkody w rozumieniu większość ogólnych warunków ubezpieczenia.

Zobacz więcej